Hlavní obsah stránky

Digitalizační pracoviště

Kdy: 13. 1. 2016

Digitalizační pracoviště je nejnovějším pracovištěm ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, je součástí oddělení automatizace a IT.

Pracoviště bylo vybudováno jako součást projektu "Krajské služby eGovernmentu Středočeského kraje" financovaného z výzvy č. 19 IOP "Kontinuální výzva pro 6.2.1 Krajské služby eGovernmentu" a uvedeno do provozu v listopadu 2015.

Úkolem pracoviště je vytváření digitálních kopií dokumentů s regionálním významem z fondů Středočeské vědecké knihovny v Kladně, dalších krajských příspěvkových organizací, knihoven v regionu, obcí, spolků.

Digitalizované dokumenty jsou v souladu s autorským zákonem zveřejňovány v Digitální knihovně Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Vybavení digitalizačního pracoviště:

  1. Skenovací linka
    • Knižní skener do formátu A1
    • Grafické počítačové pracoviště s obslužným digitalizačním softwarem
  2. Dvě pracovní stanice pro úpravu digitálních obrazů dokumentů a pro tvorbu metadat
  3. Multifunkční zařízení pro pořizování skenů a kopií do formátu A3

Pro organizace, obce, spolky v regionu nabízíme:

  • pořizování digitálních kopií dokumentů s regionálním významem,
  • tvorbu metadat k těmto dokumentům a vytvoření PSP balíčků,
  • uložení dat do Digitální knihovny SVK v Kladně.

Digitalizace probíhá na základě dohody mezi objednatelem a zpracovatelem po předání dokumentů a podpisu předávacího protokolu a řídí se všeobecnými pravidly.

Kontakty:

Mgr. Veronika Ježková, koordinátorka digitalizace, e-mail digitalizace@svkkl.cz
Ing. Eva Recmanová, vedoucí oddělení automatizace a IT, tel. 312 813 156, mobil 601 553 214