Hlavní obsah stránky

Řemesla stále živá

Kdy: 19. 11. 2015 - 5. 1. 2016

Ve stanovách Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel Praha je psáno:

…"šířit, studovat a vyhledávat současná i zapomenutá umělecká řemesla pomocí výuky, přednášek, výstav, zpracováváním skript, učebnic a pomůcek. Nacházet uplatnění řemesel v současném životě a svoji činností předávat krásu, radost z možnosti tvořit, setkávat se a nacházet v řemeslech jeden ze smyslů života…"

Jestli se to Vzdělávacímu spolku daří, můžete posoudit na výstavě v naší knihovně. Vystaveny zde budou práce a výtvory lektorů VSUŘ a posluchačů jejich kurzů. K vidění budou exponáty z krajky, šustí, slámy, drátů, textilu a mnohé další.

Na výstavě s námi spolupracuje paní Dana Mašková, která se podílela na Dni Středočeského kraje 2014, jež byl zasvěcen krajce a sklidil velký ohlas.

7. 12. 2015 v 17:00 proběhne komentovaná prohlídka výstavy členy VSUŘ.