Hlavní obsah stránky

Paulík a Fikrle: Hudebně poetický večer

Kdy: 11. 11. 2015

Spojením kytarové hry Jana Paulíka a přednesu Václava Fikrleho vznikla zajímavá spolupráce. Kytara nemá však roli pouze pasivního doprovodu. Každá báseň je aranžována tak, aby kytara co možná nejvýstižněji korespondovala s obsahem i výrazem básně. Kytara se tedy přizpůsobuje básni i přednášejícímu, v mnohých situacích se však naopak recitátor podvoluje kytarové skladbě.

Recitál začíná v 17:30.

Vstupné je zdarma.