Hlavní obsah stránky

Novinky ve službách knihovny

Kdy: 1. 10. 2015

Naše knihovna se na základě výsledků velké čtenářské ankety, která probíhala od 24. 2. do 1. 4. 2015, rozhodla pro určité změny ve službách knihovny, které nabyly platnost k 1. 10. 2015.

Mnohé podnětné myšlenky a zajímavé názory našich čtenářů nás vedly k tomu, že jsme se rozhodli pro následující změny a doufáme, že je naši stávající i budoucí čtenáři ocení.

  • každé úterý otevíráme již v 8:00
  • počet výpůjček knih navyšujeme ze stávajících 15 na 20 výpůjček
  • počet výpůjček e-knih navyšujeme ze stávajících 2 na výpůjčky 3
  • počet výpůjček CD nosičů navyšujeme ze stávajících 5 na výpůjček 10
  • CD nosiče si budete moci nově vypůjčit až na 30 dní jako je tomu u knih
  • nově zavádíme poplatek 10 Kč za rezervaci CD
  • poplatek za ztrátu čtenářského průkazu snižujeme ze 100 Kč na 20 Kč