Hlavní obsah stránky

SVK partnerskou knihovnou ombudsmana

Kdy: 20. 5. 2015

Středočeská vědecká knihovna v Kladně se 20. 5. 2015 stala partnerskou knihovnou ombudsmana – veřejného ochránce práv.

Veřejný ochránce práv chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné.

Základní tiskopisy najdete ve stojánku při hlavním vchodu do knihovny. Více informací na www.ochrance.cz.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z akce Ombudsman: Sociální péče o stárnoucí rodiče, která se konala v naší knihovně 20. 5. 2015


Zkušené právničky radily, jak na to, když se nemůžete dovolat svých práv

Do knihovny přijela Anna Šabatová


Během praktických cvičení jste si mohli vyzkoušet, jak jednat s nečinnými úřady

Z besedy Sociální péče o stárnoucí rodiče