Hlavní obsah stránky

Přednášky Národního týdne trénování paměti 2015

Kdy: 16. 3. 2015

Národní týden trénování paměti probíhá v rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week) ve dnech 16.–22. 3. 2015. V tomto březnovém týdnu se veřejnost po celém světě srozumitelnou formou dozvídá o výsledcích výzkumu mozku.

Mnemotechniky nám pomáhají mnohonásobně překonat paměťové limity, které máme jako lidé společné, pomáhají naší paměti v každodenním životě. I při studiu jazyka můžeme paměť využívat efektivně a bránit se tak zapomínání. Trénování paměti je také rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.

Zdarma.