Hlavní obsah stránky

On-line beseda s profesorem Janem Sokolem

Kdy: 10. 3. 2015

Prof. Jan Sokol vyzývá seniory, aby využili svého vzdělání a zkušeností a pomohli psát a opravovat Wikipedii, kterou hojně při svém studiu využívají studenti. Mezi seniory je mnoho vzdělaných lidí, kteří něčemu rozumějí a často i hledají, jak své zkušenosti uplatnit. Wikipedie jim nabízí ideální příležitost.

Beseda bude probíhat online přes internet. Diskuse se fyzicky uskuteční ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí v Praze. Akce bude živě přenášena na internet. Zájemci o besedu se mohou zúčastnit online přenosu v učebně ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně 10. 3. 2015 od 15 hodin.

Beseda bude trvat přibližně 45 minut. V úvodu pan profesor představí iniciativu Senioři píší Wikipedii, bude následovat krátká diskuse s dalšími účastníky (zástupce Wikipedie a senior zapojený do projektu) a v poslední části bude prostor pro dotazy z publika, tj. především od vás, ze všech koutů České republiky.