Hlavní obsah stránky

Den Středočeského kraje 2014

Kdy: 28. 10. 2014

Knihovna v krajku oděná

28. 10. 2014   9.00 – 14.00 hod.

V tento významný den byla, kromě běžného provozu, připravena akce KNIHOVNA V KRAJKU ODĚNÁ. 
Akci navštívilo 270 návštěvníků a možnost registrace zdarma využilo 50 nových čtenářů.

V bohatém programu zaujala nejen módní přehlídka „Dvě století krajky", se kterou jsme se dostali i do časů našich babiček, ale také exkurze do zákulisí knihovny. Tam si mohli návštěvníci vyzkoušet, jak ve skladu se dvěma sty tisíci knihami najít tu správnou knihu.

Velké i malé návštěvníky potěšila kreativní dílna „PANENKA, MODELKA, nebo KRÁL?“, kde si mohli vytvořit panenku dle svých představ. Pro zdatné byla sportovní soutěž „Chůze po molu“, kdy jako modelové či modelky procházeli zájemci trasu s knihou na hlavě. Pro náročné byl připraven kvíz, ale ten, kdo se poradil s knihou nebo internetem, hravě zodpověděl všechny otázky. Radní pro oblast kultury a památkové péče Ing. Zdeněk Štefek a ředitel knihovny Ing. Jiří Mika z nich pak vylosovali tři výherce. Ti dostali zajímavé ceny v podobě knih o módě, ale pouze jeden získal cenu hlavní, a to krajkový dort.

Dražba. Letos poprvé se i dražilo. Dort ozdobený 24 karátovým zlatem byl vydražen za 1 025 Kč. Výtěžek šel na podporu dětského domova Ledce. Oba dorty vyrobila a věnovala paní Marie Jungrová z Cukrárny na Letné v Libušíně, které tímto děkujeme.
Celou atmosféru „krajkového“ dne ještě umocňovalo občerstvení zdarma, a tak se knihovnou linula nejen vůně zákusků, ale i výborné kávy … Posuďte sami, jak z fotografií dýchá pohodové klima starých časů.

A poznámka na závěr: fotografie byly pořízeny pracovníky knihovny, a také přáteli knihovny. Děkujeme tímto panu Rostislavu Sáčkovi za poskytnutí fotografií v elektronické podobě (s uvedeným monogramem RS), ale také i ve fyzické podobě. Fotografie budou v naší knihovně vystaveny pro veřejnost.

Děkujeme sponzorům za podporu této akce (viz níže) a všem návštěvníkům za hojnou účast. Těšíme se příští rok opět na viděnou.