Hlavní obsah stránky

Indie očima Evropanů

Kdy: 25. 4. 2016

Přednáška docenta Martina Fárka z Univerzity Pardubice seznámí posluchače s tím, jak Evropané po staletí vnímali a interpretovali Indii, její kulturu a především náboženství. Na kolik byli evropští badatelé objektivní? Co je to vlastně hinduismus a buddhismus? 
Na všechny tyto otázky přednáška M. Fárka bude hledat odpověď.

Přednáška se opírá o nejnovější, zcela jistě provokativní publikaci Martina Fárka Indie očima Evropanů. "Fárkova studie přináší výsledky originálního výzkumu několika klíčových témat: problémů s interpretací indických tradic jakožto náboženských, které daly vzniknout tzv. hinduismu, buddhismu a dalším. Pozoruhodným tématem je dále evropské zacházení s indickou minulostí, které se odráží v neukončených debatách o tom, zda Indové původně měli či neměli historické vědomí." (z anotace na Kosmas.cz)

Přednáška proběhne 25. 4. 2016 od 18:00. Vstup je zdarma.

Projekt vznikl za podpory města Kladna.

doc. Mgr. Martin Fárek je vedoucím katedry religionistiky na Filosofické fakultě Univerzity Pardubice.
Mezi jeho badatelskou oblast patří indické, zejména višnuistické tradice; indické tradice v západním světě; kolonialismus a náboženství; komparativní metody a interpretace náboženství; reflexe orientalismu.