Hlavní obsah stránky

Nová databáze článků z časopisů

Kdy: 18. 11. 2014 - 19. 12. 2014

Nová databáze Applied Science and Technology Source

k dispozici je našim čtenářům od 18. 11. do 19. 12. 2014.

Přední plnotextový zdroj pokrývající výzkum a vývoj v oblasti aplikovaných věd a výpočetních disciplín. Databáze nabízí precizní a různorodý obsah se zaměřením na tradiční inženýrský výzkum a také na obchodní a sociální implikace nových technologií.
Databáze vznikla sloučením kvalitních databází od EBSCO and H.W.Wilson a obsahuje mnoho unikátních zdrojů, které nebyly nikdy dříve dostupné. Poskytuje obsah z předních obchodních a průmyslových časopisů, publikací odborných a technických sdružení, specializovaných periodik, průvodců pro nákupčí, adresářů, konferenčních sborníků ad. Pokrývá širokou škálu specializovaných aplikovaných věd – od akustiky přes aeronautiku, neurální sítě až po nukleární inženýrství.

Databáze obsahuje

 • Plný text 1 358 časopisů
 • Vysoce kvalitní index a abstrakt tisíců akademických časopisů, odborných publikací a dalších referenčních zdrojů
 • Citace milionů článků, včetně knižních recenzí
 • Prohledávatelné citační reference klíčových časopisů
 • Vlastní tezaurus
 • Kompletní soubor Industrial Arts Index (1913-1957)
 • a mnohé další

 

Předmětové pokrytí:

 • Akustika
 • Aeronautika
 • Aplikovaná matematika
 • Umělá inteligence
 • Chemie
 • Komunikace a IT
 • Počítačové databáze a software
 • Počítačové teorie a systémy
 • Zdroje energie
 • Inženýrské a biomedicínské materiály a výzkum
 • Potravinářský průmysl
 • Geologie
 • Strojní vybavení
 • Metalurgie
 • Mineralogie
 • Neurální sítě
 • Textilní průmysl
 • Robotika
 • a další.