Hlavní obsah stránky

Den a noc rakovinových buněk - Mgr. Matúš Soták

Kdy: 12. 11. 2014

Termín: 12. listopadu 2014 v 17 hod.

Přednášecící: Mgr. Matúš Soták, Ph.D.

V rámci Týdne vědy a techniky se uskuteční přednáška Den a noc rakovinných buněk. Přednášející si klade otázku, zda světlo je náš přítel, nebo nepřítel. Upozorňuje, že způsob našeho života narušuje přirozený biorytmus člověka.

Moderní doba nás nutí svítit, když je venku tma. Pracovat, když máme odpočívat. Vstávat, když máme spát. Jíst, když máme hladovět. Vnitřní rytmus našeho organismu je tak v nesouladu s prostředím. Všechny následky se dozvíme až za řadu let. Už teď však víme, že nefungující vnitřní hodiny vedou k podpoře rakovinného bujení. Otázkou stále zůstává, jakým způsobem se tak děje.

Přednáška je zdarma a registrace na přednášku není nutná.

Mgr. Matúš Soták, Ph.D.
V roce 2006 ukončil magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v oboru buněčné fyziologie. V říjnu 2014 obhájil dizertační práci na téma „Role střevních cirkadiánních hodin v epiteliálním transportu, proliferaci a tumorigenezi“ a obdržel vědecký titul Ph.D. v oboru Fyziologie živočichů a člověka. Od roku 2005 působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR. Spolupodílel se na charakterizování cirkadiánních hodin v trávicím traktu. Je autorem publikace, která popisuje cirkadiánní regulaci střevní absorpce chloridu sodného v tlustém střevu potkana).  V roce 2013 publikoval studii, ve které ukazuje na zvířecím modelu lidského kolorektálního karcinomu výrazné utlumení rytmu cirkadiánních hodin v nádorovém tkanivu).

Získal také několik ocenění, např. „Nejlepší publikace Fyziologického ústavu za rok 2013“ a dále cenu pro nejlepší prezentaci mladých vědců na mezinárodní odborné konferenci „European Intestinal Transport Group meeting“ v roce 2010 v Salernu, Itálii.