Hlavní obsah stránky

Seminář: Práce s Academic Search Complete

Kdy: 6. 11. 2014

Termín: 6. listopadu 2014 / 17.00 – 18.30 hod.

Přihlásit se můžete zde.

Praktický seminář se uskuteční v rámci Týdne vědy a techniky 6. listopadu 2014 od 17.00 do 18.30 hod. a je zdarma. Seminářem vás provede lektor: PhDr. Mgr. Jakub Pavlík. Seznámíte se s databází Academic Search Complete, s jejím obsahem a se způsoby a možnostmi vyhledávání. Je zdrojem informací nejen pro studenty, kteří zpracovávají kvalifikační práce, ale i pro ty, kteří píší seminární a ročníkové práce, studují cizí jazyky a mají zájem o kvalitní informace z řady oborů.

Databáze Academic Search Complete je celosvětově nejhodnotnější a nejucelenější odborná multidisciplinární databáze plných textů, obsahující více než 8 500 plnotextových periodik, včetně více než  7 300 recenzovaných časopisů. Kromě plných textů obsahuje indexování a abstrakty více než 12 500 časopisů a celkem více než 13 200 publikací, včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí.

Nabízí možnost studia zahraničních odborných časopisů a dalších dokumentů nejen v knihovně, ale i formou vzdáleného přístupu. Texty v angličtině a dalších jazycích.

Přístup k databázi EBSCO - Academic Search Complete je realizovaný z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI. V rámci projektu SCI - INFO je databáze přístupná ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, příspěvkové organizaci, v letech 2013 – 2019.