Hlavní obsah stránky

Středočeský Kramerius 2017

Kdy: 3. 10. 2017

Ocenění pro nejlepší dobrovolné knihovníky Středočeského kraje Středočeský Kramerius 3. 10. 2017 ve velké studovně.

V úterý 3. října se ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně konal již 6. ročník slavnostního ocenění Středočeský Kramerius. Tento titul získalo pět dobrovolných knihovnic z pěti regionů Středočeského kraje, na které je kraj rozdělen za účelem poskytování podpory v rámci programu regionálních funkcí knihoven.

Oceněné knihovnice získaly diplom, finanční odměnu, samolepku s logem Středočeský Kramerius, kterou si budou moci vylepit ve své knihovně, a další drobné dary. Ceny předával náměstek středočeské hejtmanky Mgr. Daniel Marek spolu s Mgr. Tomášem Procházkou, vedoucím oddělení kultury Středočeského kraje, a ředitelem Středočeské vědecké knihovny v Kladně Ing. Jiřím Mikou.

Kromě několika už zavedených celostátních cen pro knihovníky z různých typů knihoven existují i ocenění regionální, která jsou zacílena na neprofesionální knihovny s dobrovolným knihovníkem, jehož práce je mnohdy nedoceněna a přitom nesmírně záslužná. Ve Středočeském kraji je více než sedm set veřejných knihoven, které působí v obcích a malých městech a lze je zařadit do kategorie neprofesionálních knihoven. Ty nejlepší z nich nejsou pouze tradičními půjčovnami knih, ale stávají se kulturními středisky rozvíjejícími komunitní život v obci. Právě na knihovnice a knihovníky z takových knihoven je zaměřena cena Středočeský Kramerius. Nominované navrhuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně a městské knihovny v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami. Schvaluje je Komise pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje, jejíž členové se v letošním roce také slavnostního předání ceny zúčastnili, a následně také Rada Středočeského kraje.

Účelem ocenění je podpořit aktivní dobrovolné knihovníky v jejich knihovnické práci a zároveň motivovat další, aby je následovali. Tímto knihovnickým oceněním chceme také motivovat vedení obcí k jejich podpoře. Pět výše uvedených knihoven vybírá oceněné podle řady kritérií, mezi které patří například aktivita, pořádání akcí, otevírací doba, stav knihovního fondu a jeho doplňování, aktivní komunikace s pověřenou či krajskou knihovnou, vybavení knihovny aj.

Vítězkami soutěže se staly a ocenění Středočeský Kramerius si plně zaslouží paní Věra Písecká z Knihovny Brodce nad Jizerou, paní Ing. Zuzana Belanská z Místní lidové knihovny v Jincích, paní Jana Lemberková z Místní knihovny ve Světicích, paní Jaroslava Burgrová z Jenče a paní Libuše Břeňová z Obecní knihovny Kostomlaty nad Labem.