Hlavní obsah stránky

Vidět rukama

Kdy: 11. 5. 2017 - 12. 6. 2017

Touto výstavou bychom Vás rádi seznámili s možnostmi přibližování reálného světa nevidomým a slabozrakým. Reakcí na náš zájem o zkvalitňování tvorby pro výše zmíněnou cílovou skupinu, byl založen před pěti lety spolek Vide Manibus. Někteří naši tvůrci se však touto problematikou zabývají déle než patnáct let.

Během tohoto období došlo ke značnému technickému zlepšení zpracování haptických obrazů, nicméně neustále pracujeme bez použití moderních technologií, jakými je např. 3D tisk.

Jsme přesvědčeni, že tímto přístupem a letitými zkušenostmi dokážeme ztvárnit téměř všechna reálná témata – architekturu, výtvarné umění, přírodní motivy, dětské ilustrace, heraldiku…

Tento způsob přepisu je velmi dobře využitelný také ve vyobrazení orientačních plánů s přesahem informací do dalších odvětví (např. strukturami odlišujeme různé historické etapy)

Naše přesvědčení nám potvrzuje kladným ohlasem nejen naše cílová skupina, ale také široká veřejnost.

Pokud Vás naše tvorba zaujala, je to přínosem nejen pro nás, ale také další informací o světě nevidomých. Tento fakt považujeme za velmi důležitý při bourání bariér a předsudků.

Vide Manibus, z.s.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne 10. 5. v 17:30, výstava pak potrvá od 11. 5. do 20. 6. 2017 v době otevíracích hodin knihovny.