Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

otevírací doba
pondělí 09:00 - 18:00
úterý 08:00 - 18:00
středa zavřeno
čtvrtek 09:00 - 19:00
pátek 09:00 - 18:00
sobota 09:00 - 12:00
neděle, svátky zavřeno
kontakty

ústředna
tel: 312 813 111
gsm: 777 804 901
email: library@svkkl.cz
dat. schránka: xu9w62t

ičo: 00069892

další kontakty

bankovní spojení

číslo účtu:
274341910/0300
Nejsme plátci DPH.

Ptejte se knihovny

Validační místo mojeID

Nová stránka na FB. Líbí se vám?

 

Pozvání na výstavu: Výtvarná inspirace ve škole

Výstava představuje ukázky prací žáků Gymnázia Kladno, zejména nižších ročníků osmiletého studia. Výtvarná zadání vycházejí z nejrůznějších oblastí každodenního života, představují různé výtvarné materiály a techniky tak, aby každý žák mohl v určité míře uplatnit své schopnosti a aby pocítil radost z tvoření. Od 3.9.2009 do 13.10.2009 v Malé galerii Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Všechny práce byly vytvořeny v několika posledních letech v hodinách PaedDr. Zuzany Vlčkové, která se zejména soustřeďuje na výuku nižších ročníků víceletého gymnázia, ale některé představené práce byly vytvořeny i staršími studenty.

Profesorka Vlčková k výstavě uvádí: „Ve školní praxi se snažíme zaujmout všechny žáky různorodými náměty, technikami a výtvarnými materiály a přimět je tak k aktivní účasti na tvorbě. Více než desetiletá zkušenost z výuky ukazuje, že každý žák si nakonec najde své místo mezi ostatními v určitém tématu či výtvarné technice. Tato výstava představuje některé výtvarné aktivity, jimiž mají žáci možnost se zabývat.“

Záměrně nejsou uvedena jména autorů jednotlivých výtvarných prací. Je velmi obtížné vybrat výjimečnou práci a zároveň je nemožné na malé ploše představit všechny nadané žáky tak, aby se na žádného nezapomnělo.

Gymnázium Kladno není školou, která by měla vychovávat produktivní výtvarné umělce, ale zprostředkovává žákům pohled na současné výtvarné umění, seznamuje je s dějinami uměni a zejména jim poskytuje podněty k vlastní výtvarné tvorbě.

"Nostalgické hodiny výtvarné výchovy", kdy se do školy vracejí absolventi, aby (byť jen v jednom odpoledni) pokračovali ve svém výtvarném snažení, přesvědčují pedagogy školy o tom, že výtvarná výchova ve výuce na gymnáziu má své nenahraditelné místo.

Výstava výtvarných prací žáků Gymnázia Kladno v Malé galerii Středočeské vědecké knihovny v Kladně probíhá ve školním roce, v němž škola oslaví 110 výročí svého založení.