Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

otevírací doba
pondělí 09:00 - 18:00
úterý 08:00 - 18:00
středa zavřeno
čtvrtek 09:00 - 19:00
pátek 09:00 - 18:00
sobota 09:00 - 12:00
neděle, svátky zavřeno
kontakty

ústředna
tel: 312 813 111
gsm: 777 804 901
email: library@svkkl.cz
dat. schránka: xu9w62t

ičo: 00069892

další kontakty

bankovní spojení

číslo účtu:
274341910/0300
Nejsme plátci DPH.

Ptejte se knihovny

Validační místo mojeID

Nová stránka na FB. Líbí se vám?

 

Výstava Dobrovolnického centra Kladno.

o.s. "Syndrom dobrovolník" 28.5.2009 – 4.7.2009 v Malé galerii Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Dobrovolnictví má řadu podob a forem, je to svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých a bez nároku na odměnu. Výstava "Syndrom dobrovolník" seznamuje s činností a aktivitami Dobrovolnického centra Kladno, o.s., s dobrovolnickými programy a s činností dobrovolníků. Dobrovolníci se v Kladně angažují celkem v pěti programech - v programu Senior, programu Pět P (program Podpory, Přátelství, Péče, Pomoci a Prevence), programu Dětský úsměv, programu Pes kamarád a v programu "Terénní dobrovolníci".

Program "Senior" je realizován Dobrovolnickým centrem Kladno již od roku 2003 a v současné době probíhá hlavně v Domově pro seniory Kladno, F. Kloze a dále probíhá v Domovech důchodců Unhošť a Smečno (kde poskytujeme konzultace a odborné vedení).

Cílem programu je zlepšení psychosociálních podmínek klientů pobývajících v zařízeních sociální péče, zprostředkování kontaktu se světem mimo zařízení sociální péče a vytržení z každodenního stereotypu. Dobrovolníci v programu "Senior" pomáhají klientům aktivně a smysluplně trávit čas místo péče a zájmu jen o sebe sama, přispívají i ke zlepšení somatického stavu klientů (se zaměřením na motoriku, orientaci atd .) a ke zlepšení jejich psychického i fyzického stavu. Důležité je vytvoření nového přátelského vztahu dobrovolníka s klientem.

Program Pět P je preventivní volnočasový program. Program "Pět P" (program Podpory, Přátelství, Péče, Pomoci a Prevence) začal pod Dobrovolnickým centrem Kladno, o. s. fungovat od roku 2007. Je zaměřen na prevenci sociálního vyloučení a prevenci výskytu sociálně patologických jevů jako je např. záškoláctví, gamblerství, užívání drog, majetková trestná činnost apod. Program Pět P je postavený na principu dobrovolného vztahu mezi dítětem z níže uvedené cílové skupiny a dospělým dobrovolníkem. Základní náplní programu je aktivní a smysluplné trávení volného času dvojice, které by mělo vycházet z kamarádského vztahu dobrovolníka a dítěte. Dobrovolník v programu představuje tedy velkého kamaráda, který pod dohledem koordinátora nebo jeho asistenta umožňuje trávit volný čas dítěti tak, jak mu bohužel nedovolují rodinné a jiné podmínky.

Program Dětský úsměv funguje již od počátku DCK, a to od roku 2002. Je programem velmi úspěšným a u dobrovolníků vyhledávaným. Dle dosavadních zkušeností péče dobrovolníků dětem velmi prospívá.

Činnost dobrovolníků v tomto programu spočívá v individuální docházce za dětskými klienty v dětském domově v Kladně a ve Stochově. Důraz je kladen na možnost vytvoření a prožití individuálního vztahu dítě – dobrovolník. Vede k aktivizaci dětí a zlepšení jejich motorických schopností. Každé dítě díky svému dobrovolníkovi dostává šanci zažít si pozornost, péči, která je určena pouze jemu a nikomu jinému a kterou nemá jinak možnost zažít.

K vlastním činnostem programu patří hry, procházky, vození kočárku, výlety zážitkového charakteru, běžné denní činnosti jako je návštěva nákupního centra, jízda vlakem, autobusem ad.

V programu Pes kamarád fungují tzv. CT (canis) týmy, které se skládají z dobrovolníka a jeho psa. Tento tým musí projít canisterapeutickým výcvikem, jehož rozsah záleží především na psovi (jeho poslušnosti atd.) - min. však 15 hodin. Zda se pes na canisterapii hodí či ne, se dobrovolník dozví již na prvním výcviku. Nerozhoduje rasa ani velikost psa, nejdůležitější je jeho poslušnost. V realizaci programu se využívá pozitivního působení psa na psychické, fyzické i sociální zdraví člověka, během kterého dochází k aktivizaci klienta, ke zlepšení komunikace, k uvolnění stresové situace, může pomoci k získání motivace k uzdravení, je i prostředkem k poznávání okolí atd. Program je určen seniorům v Domovech pro seniory, dětem v Dětských domovech, dětem s více vadami a osobám s mentálním či zdravotním postižením

Mezi nové dobrovolnické programy patří program "Terénní dobrovolníci", realizovaný od konce roku 2008. Základem daného programu je spolupráce dobrovolníka s jedním klientem, který není umístěn v žádném zařízení. Dobrovolník umožní klientovi aktivizaci, bude pro klienta „rušičem“ stereotypu a pomůže mu i v orientaci v novém prostředí - např. při návštěvě supermarketu, magistrátu apod., což je pro mnohé seniory a lidi s postižením velmi užitečné a vítané.. Dobrovolník pomáhá klientovi i v oblasti bio-psycho-sociální řadou aktivit. Mezi ně patří povídání si s klientem, trénink hrubé a jemné motoriky při hraní společenských her, aktivizace klienta procházkami a výlety či návštěvou kulturních zařízení. Program se svým zaměřením snaží reflektovat potřeby dané cílové skupiny a komunity, v níž je uskutečňován a doplňuje tak pečovatelskou činnost.

Náplní programu je pravidelné a dlouhodobé setkávání dobrovolníka s klientem, přičemž dvojice spolu smysluplně tráví volný čas.