Hlavní obsah stránky

UDÁLOSTI: Setkávání knihovníků hudebních

PAVLA VLKOVÁ ctenar.vlkova@svkkl.cz

Knihovníci tak či onak pracovně svázaní s hudbou a hudebninami se setkávají pravidelně dvakrát ročně – na jaře v brněnské Knihovně Jiřího Mahena a na podzim, kdy se místa setkání mění. Co se nemění, je vzorná příprava hostitelských knihoven. Dvoudenní setkání mívá vždy bohatý program, jehož hlavní součástí jsou odborné přednášky spjaté s hudbou daného kraje či místa.

Přednášky bývají doplněny exkurzemi, vycházkami a dalšími aktivitami podle tematického zaměření semináře, specifik toho kterého regionu a kreativity hostitelů (vloni na podzim, kdy se skupina sešla v Knihovně města Hradce Králové, jsme například měli mimo jiné možnost v tamějším muzeu „naživo“ nahlédnout do Franusova kancionálu).

Uvítání účastníků; (zleva) přednášející Jiří Sehnal, ředitelka KJM Libuše Nivnická a organizátorka semináře Jitka Málková (Foto: archiv KJM v Brně)Letošní jarní setkání se neslo na vlně duchovní hudby provozované na Moravě v 16.–18. století se zvláštním zřetelem k té, která je spjata s kostelem sv. Jakuba v Brně (přesný název semináře zněl Hudební provoz a repertoár na moravských kostelních kůrech v 16.–18. století). Přednášek se ujali vědečtí pracovníci a doktorandi Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – Jiří Sehnal, Vladimír Maňas, Hana Studeničová a Helena Kramářová. Přednášky nezahlcovaly konkrétními fakty a přinášely důležité zasazení do kontextu místa, daných historických období a událostí. Daly také nahlédnout na mravenčí práci muzikologů, muzejníků, archivářů a knihovníků nejen při zpracovávání starých hudebních materiálů, ale i při jejich „oživování“. Všichni přednášející doplnili své příspěvky zvukovými ukázkami děl, takže jsme si mohli – my všechny knihovnice i kolega z Plzně – udělat konkrétní představu, co se na moravských kostelních kůrech, zvláště u sv. Jakuba, hrálo, v jakém obsazení, kdo to vše zařizoval, komponoval či financoval. (A když se dostavily následky téměř nočního vstávání s cílem stihnout v Brně začátek semináře, nemusela jsem se stydět za padající oční víčka, neboť zcela jistě svědčila o snaze zvýšit prožitek z poslechu hudební ukázky.)

Vedle přednášek jsme také zavítali do Archivu města Brna, kde je umístěn mimo jiné i knihovní soubor Svatojakubská knihovna. Měli jsme možnost vidět cenné rukopisné liturgické knihy a nahlédli tak do „kuchyně“ provozu farního kostela sv. Jakuba, zvláště jeho hudební složky. Komentovaná prohlídka jmenovaného kostela s informacemi o zdejších varhanách včetně ukázek varhanní hudby i s pěveckým vystoupením sboru vedeného Vladimírem Maňasem byla příjemným a potěšujícím zážitkem pro nás všechny – bez ohledu na vztah k víře či konfesní příslušnost. O varhanách nám vyprávěl a jejich hru předvedl varhaník kostela sv. Jakuba Ondřej Múčka. A zmíněné pěvecké vystoupení bylo překvapením dokonce i pro organizátorku semináře a vedoucí hudebního oddělení Knihovny Jiřího Mahena Jitku Málkovou.

Návštěva Archivu města Brna (Foto: archiv KJM v Brně)Druhý den semináře obsahoval jeden programový blok věnovaný České národní skupině IAML (viz příspěvek na s. 278). Vedly ho předsedkyně skupiny Zoja Seyčková z Institutu Bohuslava Martinů v Praze, Jana Navrátilová z Městské knihovny v Praze a Zuzana Petrášková z Národní knihovny ČR. Blok obsahoval informace o připravovaných akcích – červnovém mezinárodním kongresu v lotyšské Rize a zářijovém výročním zasedání České národní skupiny IAML v rámci hudebního semináře – tentokrát ve Zlíně. Zuzana Petrášková nás také seznámila s aktuální situací v oblasti hudebních dokumentů po schválení novely autorského zákona a s tím související přípravou licenční smlouvy s kolektivními správci.

Vzhledem k tomu, že je seminář dvoudenní, povečeřeli jsme společně v příjemném prostředí, vyměnili si během neformálních rozhovorů zkušenosti ze své práce a měli příležitost navázat osobní vazby s knihovníky podobného odborného zaměření a zájmů.

V neposlední řadě musím napsat, že se o nás v Brně vzorně starali. Nikdy nechyběla káva ani voda, na táckách bylo vždy něco na zub, hostitelkám nemizel z tváře úsměv… A když jsem na zpáteční cestě vybalovala svačinu připravenou v „Mahence“ prozíravě pro ty, kteří budou tak spěchat na vlaky a autobusy, že si ani nestačí koupit nic k jídlu, měla jsem vážně pocit, že jedu od mámy.

Zdálo by se, že s dobou digitální, rozšířením YouTube a snadným stahováním hudby všeho druhu z internetu osiří všechna hudební oddělení, ustrnou výpůjčky CD disků a vymizí hudební aktivity knihoven. Není tomu úplně tak. A pokud jste knihovníky hudebními, neváhejte a využijte možnosti ke sdílení zkušeností, načerpání nových nápadů i energie pro vaše další aktivity – třeba už na podzim ve Zlíně.

 

Příští celostátní hudební seminář a zasedání České národní skupiny IAML proběhne 19.–20. září pod názvem Hudba východní Moravy v průběhu staletí. Odborné přednášky přiblíží historii i současnost hudebního života zlínského regionu, plánovaná je návštěva Kongresového centra – sídla Filharmonie B. Martinů, expozice Františka Bartoše v Muzeu jihovýchodní Moravy a hudebního archivu kroměřížského zámku.