Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Sedmdesátiny Čtenáře

Sedmdesát let dnes v lidském životě nepředstavuje nic výjimečného. V oblasti tištěných periodik, mnohdy tiskovin pouze na jedno použití, je to něco zcela jiného, v oblasti kultury – zvláště s ohledem na neúprosné zákonitosti ekonomiky – pak výjimečného. Časopisu Čtenář se to shodou příznivých okolností podařilo, v současnosti především díky podpoře jak Ministerstva kultury, tak zejména jeho vydavatele Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Přitom i existence tohoto titulu mnohdy visela doslova na vlásku, neprorokovala se mu dlouhá životnost a změna ekonomicko-politických podmínek u nás po listopadu 1989 postavila všechny, kdo určovali jeho tvář, před dosud nepoznané výzvy. Ale přežil! Nejen že se tak může pochlubit nálepkou kroniky českého, resp. československého knihovnictví uplynulých 70 let, ale odráží ve své historii vše, čím tahle země dramaticky procházela, i když se to třeba z jeho stránek nedá vyčíst prvoplánově. Za všechny tyhle dějinné úkazy možná poprvé odtajním skutečnost, že díky tzv. pokrývačům do Čtenáře přispíval pod identitou Irena Zítková i Petr Pithart v době, kdy byl na seznamu nežádoucích osob a jen s obtížemi hledal nějaké zaměstnání. I redakce samozřejmě mnohdy pociťovala silný tlak, aby vyhověla soudobým ornamentálním vzorcům rétoriky a psaní, nakonec však převládla střízlivá výměna zkušeností a informací. Tahle období deformací, jak doufám, jsou již naštěstí za námi. Závazek všech, kdo čísla připravují a jsou jejich přispěvateli, není o to menší a méně odpovědný. Odbornost sdělení a kvalita informací jsou bezesporu stejnou výzvou.    

Téma úvodního čísla 70. ročníku Čtenáře tedy redakce nemohla zvolit jiné než určitý pohled na uplynulých sedmdesát let. Dokreslují ho příspěvky o vzniku titulu, boj o jeho udržení i vybraný text z archivních čísel. Celým ročníkem bude také prolínat seriál osobních reflexí „Lidé kolem Čtenáře“, kteří se zasloužili o to, že periodikum stále existuje. Svůj vztah k titulu vyjádří bývalí šéfredaktoři, členové redakční rady, grafička, dopisovatelka ze zahraničí i zástupce současného vydavatele. Lednové číslo přináší úvodní text redaktorky Olgy Vaškové, která patnáct let svého profesního života věnovala právě tomuto časopisu. Do všech obálek jubilejního ročníku budou také vkomponovány vybrané obálky historické. Nezbývá mi než zadoufat, že zvolenou koncepci připomenutí existence tohoto knihovnického časopisu budete považovat za zajímavou. Všem svým následovníkům, až skončí má šéfredaktorská mise, jen popřeji, aby přidali další desetiletí co nejlepší kondice titulu.

Jaroslav Císař

8. 1. 2018