Hlavní obsah stránky

TÉMA: Dětské čtenářství

PAVLÍNA LIŠOVSKÁ cdc@kjm.cz

Centrum dětského čtenářství

Historie vzniku Centra dětského čtenářství sahá do roku 2009, kdy oficiálně vzniklo v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Původní myšlenkou bylo vytvořit metodické centrum, které by na Moravě koordinovalo aktivity související s podporou čtenářství u dětí, bylo  by zprostředkovatelem vzdělávacích aktivit pro okolní regiony a přinášelo zajímavé podněty pro knihovnickou praxi. V současnosti má již dosah mezinárodní.

V současné době je možné směle prohlásit, že činnost Centra dětského čtenářství (CDČ) dalece překročila hranice Moravy. Vzdělávací i jiné aktivity pořádané pro knihovníky a odbornou veřejnost lákají stále více zájemců i z jiných regionů a oblastí České republiky a v návaznosti např. na mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy lze říci, že CDČ má již dosah mezinárodní.

Nabídka Centra

Centrum se snaží cílit jednak na přímou podporu dětského čtenářství, jež spočívá v nabídce vzdělávacích programů a pořadů pro školy i veřejnost, ale také na podporu nepřímou. Postupným vývojem vzniklo několik oblastí, v nichž se CDČ mimo jiné angažuje – jedná se o vzdělávací semináře, Databanku vzdělávacích knihovnických programů, elektronický časopis Impulsy a další. Všechny aktivity se každoročně inovují podle aktuálních podnětů z knihovnické praxe a snaží se reflektovat současné trendy v oblasti knihovnictví i literatury pro děti a mládež.

Databanka vzdělávacích knihovnických programů, jež z výše uvedených aktivit existuje nejdéle (od roku 2013), slouží k výměně nápadů a pro inspiraci při přípravě vzdělávacích programů pro různé cílové skupiny. Zcela jistě není tematická náplň vložených programů vyčerpána a bylo by vhodné ji doplnit o další možné tipy a nápady, aby docházelo k jejímu dalšímu rozvoji. Není to sice stanovenou podmínkou, ale výměna zkušeností by měla probíhat oboustranně, neměla by z ní těžit jen jedna strana – jednou pomůže někdo nám, jindy my jemu (pozn. red.: tématu se budeme věnovat samostatně v zářijovém čísle Čtenáře).

V roce 2015 bylo spuštěno vydávání elektronického časopisu Impulsy. Jeho smyslem je zaměřovat pozornost na trendy v knihovnické praxi v odděleních pro děti a mládež, v literatuře pro děti a mládež apod. Časopis se vydává s dvouměsíční periodicitou a obsahuje aktuálně osm rubrik, jež postupně vzešly jednak z původní myšlenky, jednak z podnětů čtenářů. Nalezneme zde jak články s inspiracemi z jiných knihoven, tak doporučení seminářů a školení, jež mohou vhodně rozvíjet naše dovednosti a obohatit naši praxi, dále jsou zde také články věnované literatuře pro děti a mládež, a to jak té české (např. žánrově rozdělené), tak i té překladové ze zahraničí. V neposlední řadě zde naleznete také rozhovory se zajímavými a inspirativními osobnostmi z knihovnického prostředí a rady a podněty pro práci, jež se nacházejí na nejrůznějších tematických webových stránkách na internetu.

Centrum dětského čtenářstvíKaždé číslo je zasvěceno nějakému ústřednímu tématu. Z již proběhlých je možné zmínit např. moderní technologie v knihovnách, terapie v knihovnách, speciály pro teenagery či ty nejmenší děti v knihovnách apod. V současnosti se připravují čísla věnovaná vyprávěním příběhů, pedagogům v knihovnách a knihovníkům ve školách či prostředí knihoven obecně, což jsou výzvy a podněty pro vás – možná máte námět k sepsání inspirativního článku do některého z nadcházejících čísel, v němž byste zužitkovali svou vlastní práci.

V neposlední řadě se CDČ věnuje také vzdělávání knihovníků prostřednictvím odborných seminářů. Každoročně se pořádají tři a vždy jsou spolufinancovány z grantového programu Knihovna 21. století, vyhlášeného Ministerstvem kultury. V letošním roce již proběhl seminář věnovaný kritickému myšlení, v němž se účastníci na dvou praktických workshopech dozvěděli, jak pojmout práci s textem u dětí starších, ale i u nečtenářů. Seminář zaměřený na didaktické pomůcky a hry proběhl 21. a 22. června 2017. Jeho účastníci byli seznámeni s didaktickými pomůckami, které mohou sloužit k aktivizaci dětí při programech, s různými hrami, jejichž prostřednictvím mohou být rozvíjeny nejrůznější dovednosti a schopnosti dětí. Třetí letošní seminář proběhne na podzim 18. a 19. října 2017; bude se jednat o již devátý ročník semináře Chceme dětem číst, jehož letošním podtitulem bude Literatura pro malé a ještě menší. Jeho smyslem bude seznámení účastníků s literaturou pro děti předškolního a mladšího školního věku a zároveň také představení různých zajímavých publikací, přiblížení možností práce s knihou s nejmenšími dětmi a mnohé další.

Práce knihovníků v knihovnách pro děti a mládež je velmi pestrá a různorodá, proto i aktivity, jimž se věnuje CDČ, mají široký rozsah. Inspirace pro práci však není nikdy dostatek, jsme proto vždy rádi, když ze zpětných vazeb získáme další podněty, jimiž můžeme přispět k rozvoji a podpoře dětského čtenářství na různých úrovních.