Hlavní obsah stránky

Lednové číslo

Seznam článků

FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

POZNÁMKY DO DIÁŘE – NEUŠLO NÁM

TÉMA: Age management a možnosti jeho uplatnění v personálním řízení

Způsob řízení s ohledem na věk zaměstnanců – tedy age management – se začíná v českém prostředí stále více prosazovat. Důvodem je zejména stárnutí populace, kterému čelí pracovní trh i v České republice, ale také prodlužující se věk odchodu do důchodu, na který je nutné reagovat jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnanců. Možná řešení přináší koncept age managementu a zejména možnosti podpory jednotlivých faktorů pracovní schopnosti.

ČTENÁŘ PŘEDSTAVUJE KNIŽNÍ FESTIVALY: Tabook

Nejrůznější knižní prodejní akce, festivaly a veletrhy jsou nedílnou součástí knižního trhu a bran­že jako takové. Mezi nejznámějšími akcemi, jakými je Svět knihy Praha či Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, se odborné veřejnosti a čtenářům nabízejí další příležitosti, kam vyrazit „za knihou“. Chtěli bychom vám letos ve Čtenáři postupně představit, připomenout nebo přiblížit pohledem vlastním či zprostředkovaným právě knižní akce menšího rozměru.

Poděkování

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

PR jako umění komunikace, prezentace a propagace: výsledky průzkumu v českých knihovnách v roce 2015

V odborné knihovnické literatuře patří public relations (PR) – jinak také vztahy s veřejností – ke spíše opomíjeným a nedoceněným tématům, ačkoli mohou být pro knihovny v mnoha ohledech velmi přínosné. Kvalitní a systematicky řízené PR se projevují v posílení pozice knihovny u jejího zřizovatele, v dlouhodobém vytváření důvěryhodných a kvalitních vztahů s uživateli, veřejností i okolím a odrážejí se v postupných změnách náhledu na knihovnu, její prestiž, význam, užitečnost i potenciál. Pomáhají knihovně získávat další finanční, materiální a jiné zdroje pro její zkvalitňování a rozvoj. Zásadní mírou se podílejí na prezentaci a propagaci knihovny.

JAK NA TO: Oranžová, nebo zelená? Jak prezentovat přátelské a inspirativní knihovny

Knihovny dnes vytvářejí nejen jednoduché propagační materiály, jako jsou tištěné letáky, ale také propracované kampaně, a šíří tak vizuální poselství širokému spektru čtenářů. Pokud v knihovnickém prostředí používáme marketingovou komunikaci, pak pracujeme také s barvou – barva je totiž základním jazykem při tvorbě reklamního sdělení. Knihovny si většinu materiálů zpracovávají svépomocí a téma výběru barev se tedy týká i jich.

Certifikát Handicap Friendly pro Knihovnu města Ostravy

RECENZE: A nezaslouženým vítězem se stává…

ST AUBYN, Edward. Marně hledám slov. Praha: Argo, 2015. 198 stran.

V Ústí říkají oceňování ANO!

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Jak se budí knihovny: Kudy se vydat

Jak se staví (knihovnický) sen: rekonstrukce knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity

V programovém prohlášení prof. Naděždy Rozehnalové se při volbě děkana v roce 2006 poprvé objevil jeden z velkých cílů: rekonstruovat a rozšířit stávající prostory Ústřední knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity...

Digitalizace z evropských fondů ve Vědecké knihovně v Olomouci

Z OBÁLKY

Čtenářská tramvaj

KLÁŘINA KUCHAŘKA ANEB DESET RECEPTŮ NA WORKSHOPY V KNIHOVNĚ

Smysluplnost čtenářství je doložena odbornou literaturou, zkoumána a přetřásána je zejména schopnost kriticky nakládat s textem. Kdo čte, více se dozví, efektivněji nové poznatky vyhodnotí a použije. Jenže čtení je také vášeň, posedlost a závislost. Emoční virus, který kolem sebe knihy šíří, je nakažlivý, a čtenář od čtenáře může ledacos chytit. Jak pracovat ve workshopech s emocemi? Jak potěšit srdce knihomola?

TIP DO VAŠÍ KNIHOVNY

Hřbitovní kvítí na smetaně

  • kniha přínosná pro čtenáře, knihovníky i učitele

VÍTE, ŽE…

PSALO SE JINDE

LITERÁRNÍ VÝROČÍ – ÚNOR

ZUZANA HELINSKY SE HLÁSÍ ZE ŠVÉDSKA

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Z POKLADŮ... Výběr z rubriky Čtenáře 2014–2015