Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » další odkazy » nadace knihoven

Nadace knihoven

Nadace knihoven byla založena zakládajícími členy Sdružení knihoven České republiky v roce 1998.

Každoročeně vyhlašuje soutěže na podporu publikační činnosti v oboru (knihovnictví, bibliografie) a na podporu studijních cest a stáží do zahraničních knihoven.

Společně se Sdružením knihoven ČR každoročně na konferenci Knihovny v současnosti oceňuje významné odborníky a knihovnické instituce medailí Z.V.Tobolky.

Správní rada:
Předseda: Ing. Jiří Mika
Členky: RNDr. Jitka Holásková, Mgr. Blanka Konvalinková

Revizorka: PhDr. Zdeňka Friedlová

Činnost, výsledky vyhlášených soutěží a hospodaření jsou uvedeny ve Výročních zprávách Nadace knihoven.