Hlavní obsah stránky

Kurz knihovnického minima

Datum konání

 • 16. 5. 2018 od 9:30
 • 23. 5. 2018 od 9:30
 • 30. 5. 2018 od 9:30
 • 6. 6. 2018 od 9:30
 • 13. 6. 2018 od 9:30

Volných míst

 • 13 z 20

Popis

Pětidenní kurz je určen začínajícím pracovníkům a pracovníkům bez odborného knihovnického vzdělání. Účastník získá osvědčení o absolvování (bez certifikátu MŠMT ČR). Uskuteční se v uvedených dnech vždy v době od 9:30 do 15:00 hodin.

Místo konání: učebna Krajského knihovnického centra SVK v Kladně, ul. Železárenská 1566, Kladno - http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/kontakty/.

Lektoři: odborní pracovníci SVK v Kladně.

Anotace akce / program:

 • Knihovnická legislativa v běhu času (knihovní zákon, navazující vyhlášky, další zákony důležité pro činnost knihovny, zřizovací listina, právní formy knihoven atd.).
 • Knihovnická terminologie databáze TDKIV. Osobnosti v českém knihovnictví databáze SCK. Trocha historie.
 • Knihovna jako systém. Knihovna jako součást systému.
 • Exkurze na pracovištích SVK v Kladně.
 • Doplňování a aktualizace knihovního fondu. Práce akvizitéra v knihovně.
 • Zpracování dokumentů. Úvodní seznámení s pravidly RDA, příp. s pravidly ISBD. Praktická katalogizace.
 • Správa a ochrana fondu a její zásady. Revize a pravidla pro vyřazování dokumentů. Aktualizace fondu.
 • Knihovnické a informační služby. Výpůjční služby, knihovní řád. Meziknihovní služby.
 • Evidence činnosti, statistika (vedení deníku veřejné knihovny, vyplňování ročního výkazu o knihovně).
 • Práce se studenty a staršími dětmi, vhodné zdroje a konkrétní příklady.
 • Práce s dětmi (0 – 14 let), vhodné zdroje a konkrétní příklady.
 • Strategie vyhledávání informací.
 • Katalog SVK v Kladně a výměnný fond – praktické vyhledávání.
 • Souborné katalogy – JIB, CASLIN. Praktické vyhledávání.
 • Marketing a Public Relations knihoven – prezentace knihovny a komunikace se zřizovatelem.
 • Spolupráce knihoven. Regionální funkce ve Středočeském kraji. Dotace a další zdroje financí.
 • Public Relations v knihovně – prakticky.
 • Příklady dobře fungujících obecních knihoven (prostor pro metodiky pověřených knihoven).
 • Závěrečný test.

Poznámka: Občerstvení bude umožněno o přestávce. V blízkosti budovy je omezená možnost stravování, doporučujeme vzít svačinu s sebou.

Přihlásit se na kurz