Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Okresní dům

Okresní dům

Tato a další fotografie bývalého Okresního domu jsou zveřejněny s laskavým svolením Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.

související stránky

historie knihovny
rekonstrukce 2005

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » o knihovně » historie knihovny » rekonstrukce 2005

Rekonstrukce hlavní budovy Středočeské vědecké knihovny v Kladně

V roce 2005 došlo k rekonstrukci významné části budovy čp. 1641. Změny doznaly jak prostory určené veřejnosti, tak některé místnosti, které slouží jako zázemí pro knihovníky.

Cíl rekonstrukce

- rozšířit, více otevřít a zpřehlednit prostory pro poskytování služeb
- poskytnout návštěvníkům knihovny příjemnější prostředí
- nabídnout nové typy služeb, jako je volný výběr knih
- vrátit interiéru budovy její původní vzhled a citlivě jej doplnit moderním vybavením

Předchozí etapy a přípravné práce

- v roce 2003 rekonstrukce sociálního zařízení
- v roce 2004 rozšíření skladů s kompaktními regály v přízemí budovy, postavení výtahu na knihy, pronájem nových prostorů pro depozitář
- na začátku roku 2005 přemístění knihařské dílny, zrušení skladů v 1. patře

Průběh a výsledky rekonstrukce v roce 2005

- z přízemí budovy byla vystěhována knihařská dílna, místo ní byla zřízena šatna pro veřejnost a kancelář pro pracovníky služeb; byl upraven vestibul, kde bylo mimo jiné odkryto původní okénko, které nově slouží jako okno do šatny

Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005

- chodba v přízemí sloužila během rekonstrukce jako provizorní půjčovna, následně byla vymalována a byly opraveny některé dveře; práce v přízemí nejsou dokončeny a měly by pokračovat v roce 2006

Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005

- u zadního vchodu do budovy byl vytvořen bezbariérový vstup

Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005

- z chodby v 1. patře byly odstraněny skříně a byly zde obnoveny všechny původní dveře; v roce 2006 budou do chodby instalovány nové vitríny malé galerie

Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005

- vstup do prostoru služeb v 1. patře byl umístěn proti schodišti, kde byly předtím šatní skříně pro návštěvníky studovny

Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005

- místnost bývalého zázemí a skladu studovny se změnila ve vstupní halu s elektronickou bránou a s hlavním pultem obsluhy

Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005

- zrušením příček a propojením místností bývalých skladů knih vznikla půjčovna s příruční knihovnou, výdejním pultem a počítači pro uživatele

Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005

- z původní půjčovny, kde byly uživatelům vydávány knihy ze skladů, byl vytvořen volný výběr odborné literatury a beletrie, nově zde vznikl také koutek pro děti

Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005

- z bývalého předsálí studovny bylo vytvořeno pracoviště informační služby, v této místnosti (a ve volném výběru) se podařilo zachránit původní dubové parkety

Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005

- ve studovně byly zrušeny regály na knihy, které zakrývaly původní prvky, a byly instalovány nové boxy na časopisy

Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005 Rekonstrukce 2005

Projektanti a dodavatelé

Ing.arch. Jan Červený – architektonické řešení, autorský dozor
Marta Lukešová – spolupráce na návrhu interiéru
Ing.arch. Eva Volfová – konzultace a dohled z hlediska památkové péče
Ing. Julius Wenig – statické posudky

Hora Company s.r.o., Kladno – stavební práce
Alax, spol.s r.o., Štěchovice – dodávka a montáž nábytku

AA PARKET SERVIS, Petr Mayer, Praha – renovace a pokládka parket
Zdeněk Steinhauser, S+V, Unhošť - oprava a výroba dveří a dalších dřevěných prvků

Jiří Jerman - Emos, Kladno – rekonstrukce elektrické sítě, montáž svítidel
Ing.Milan Žáček, Kladno - rekonstrukce počítačové sítě
Bara s.r.o., Praha – rekonstrukce zabezpečovacího systému budovy
3M Česko, spol.s r.o., Praha – dodávka a instalace zabezpečení knihovního fondu
Beránek, spol.s.r.o., Kladno – dodávka počítačů

Ladislav Srb, Slaný – oprava štuků
Teraco – Josef Kotěra, Habry – pokládka terasa