Hlavní obsah stránky

Organizační struktura

1. Ředitelka (ŘED)

1.1. Sekretariát a vnější vztahy (PR)

1.2. Redakce časopisu Čtenář (RČ)

1.3. Automatizace IT (IT)

1.4. Útvar technickoekonomického náměstka (TE)

1.4.1.1. Ekonomické a personální oddělení (EP)
1.4.1.2. Oddělení hospodářské správy (HS)

1.5. Útvar náměstka pro hlavní činnost (HČ)

1.5.1. Odbor služeb (OS)

1.5.1.1. Oddělení půjčovny a pracoviště meziknihovních služeb (PMVS)
1.5.1.2. Oddělení informační služby, registrace a šatna (ISRŠ)
1.5.1.3. Oddělení studovny (STU)

1.5.2. Odbor doplňování a zpracování fondu (DZF)

1.5.2.1. Oddělení doplňování fondu (DF)
1.5.2.2. Oddělení zpracování fondu (ZF)
1.5.2.3. Oddělení doplňování a zpracování seriálů (SE)
1.5.2.4. Oddělení bibliografie a digitalizační pracoviště (BDP)

1.5.3. Odbor správy fondu (SF)

1.5.3.1. Oddělení ochrany a správy fondu a pracoviště knihařské dílny (OSFKD)

1.6.1. Odbor krajského knihovnického centra (KKC)

1.6.1.1. Oddělení krajského centra (RFK)
1.6.1.2. Oddělení služeb knihovnám v regionu Kladno (RFR)