Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Okresní dům

Okresní dům

Tato a další fotografie bývalého Okresního domu jsou zveřejněny s laskavým svolením Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.

související stránky

historie knihovny
rekonstrukce 2005

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » o knihovně » průvodce knihovnou

Průvodce Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně

Hlavní budova

Kladno, ul. Gen. Klapálka 1641 – poloha na mapě

Hlavní budova Středočeská vědecká knihovna v Kladně sídlí od roku 1954 v budově bývalého Okresního domu postavené v letech 1909-1910 podle projektu architektů Josefa Maříka a Karla Šidlíka. Dnes stavební památka.

 

Přízemí hlavní budovy

plánek

Vstupní vestibul a šatna – návštěvníci mohou využít služby odložení svrchních oděvů a zavazadel. V šatně získají základní informace o knihovně a mohou si zde zakoupit regionální publikace.

Bezbariérový vstup je umístěn u zadního vchodu, který je přístupný přes dvůr a zahradu za hlavní budovou.

 

Z haly v přízemí se vchází:

 

- do internetové pracovny – 7 počítačů s přístupem na internet, práce v aplikaci Microsoft Word, možnost občerstvení.
- k registraci a návratu knih – vystavení průkazu uživatele, úhrada poplatků, nastavení přístupového hesla do katalogu, návrat knih, 1 pracoviště pro imobilní uživatele s počítačem pro nevidomé a slabozraké uživatele.
- k sociálnímu zařízení (v chodbě za lítačkami).

Část přízemí zabírají sklady knih a dalších dokumentů. V posuvných regálech, které umožňují maximální využití prostoru, je uloženo cca 200 tis. knihovních jednotek (svazků).

Ze skladů jsou dokumenty dopravovány výtahem k výdejnímu pultu v 1. patře.

 

První patro hlavní budovy

plánek

Chodba – proti schodišti se vstupuje do společného prostoru služeb: půjčovny, volného výběru, pracoviště informačních služeb a studovny.

V chodbě je umístěna Malá galerie Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Chodba je vybavena prosklenými vitrínami

V zadní části chodby vpravo je vstup do chodby k počítačové učebně. Učebna je vybavena deseti počítači pro posluchače, počítačem pro lektora a dataprojektorem. Jsou zde pořádány kurzy pro veřejnost i pro knihovnickou odbornou veřejnost.

Vstupní hala:

- pult pro evidenci absenčních výpůjček (půjčování domů).
- bezpečnostní brána – součástí evidence výpůjčky je deaktivace ochranných prvků.
- kopírky a tiskárny pro zajištění reprografických služeb.
- čtyři uživatelské počítače s přístupem do katalogu – vyhledávání dokumentů, tvorba žádanek a rezervací.
- Sbírka zákonů.

Půjčovna (vpravo od vstupní haly):

- výdej ze skladu – u výdejního pultu dostane uživatel knihy a další dokumenty objednané z katalogu v knihovně nebo po internetu, v případě novin a časopisů objednané u obsluhy studovny.
- přístup do katalogu na sedmi počítačích – vyhledávání dokumentů, tvorba žádanek a rezervací.
- příruční knihovna – obsahuje knihy z různých vědních oborů určené k prezenčnímu studiu; knihy jsou označené červenými čísly oborů; studium je možné u stolků v půjčovně, pro klidnější práci doporučujeme využít studovnu.

Volný výběr odborné literatury (v místnosti za půjčovnou) obsahuje novinky odborné literatury přibližně za poslední rok. Knihy jsou seřazeny podle oborů a v rámci jednotlivých oborů vzestupně podle signatur.

Dětský koutek pro zkrácení chvíle nejmenších návštěvníků doprovázejících do knihovny své rodiče.

Poslechový koutek na zvukové dokumenty je umístěn v chodbičce vpravo za volným výběrem. K dispozici je přhrávač CD a MC a pohodlné místo pro sezení.
Volný výběr beletrie a zvukových nosičů (CD) - nachází se za poslechovým místem. Beletrie je řazena podle dvou prvních písmen příjmení autora, CD jsou řazeny podle žánrů a prvního písmene příjmení interpreta.

Pracoviště informační služby a obsluhy studovny (vlevo od vstupní haly):

- příruční knihovna regionální literatury a encyklopedií.
- čtyři uživatelské počítače – přístup na internet, předplacené databáze on-line, CD-ROM, katalog knihovny.

Studovna – 30 míst pro studium časopisů a knih z příruční knihovny a z prezenčního fondu; volný výběr novin a časopisů.

 

Budova ředitelství

Kladno, ul. Gen. Klapálka 1624 – vedle hlavní budovy

 

Vstup do budovy je ze dvora. Kancelář ředitele, sekretariát a redakce časopisu Čtenář se nacházejí v 1. patře. V podkroví budovy je zasedací místnost.

 

Správní budova

Kladno, Rooseveltova 1550 – poloha na mapě

V roce 2010 byly zrekonstruovány prostory přízemí správní budovy a zároveň v prízemí byla propojena správní budova s budovou ředitelství.

Plošina s nájezdem slouží ke snadnější manipulaci s dokumenty.

V přízemí správní budovy a v prostorách, které vznikly propojením budov sídlí Odbor doplňování a zpracování fondů.

V patrech sídlí oddělení bibliografie, automatizace a technicko-ekonomický odbor.

 

Budova Krajského knihovnického centra

Železárenská 1566, 272 01 Kladno - poloha na mapě

Budova Budova, kde je umístěno Krajské knihovnické centrum, které zde začalo fungovat od 1. září 2012, se nachází asi 800 metrů od hlavní budovy knihovny.
VF Zlepšilo se zejména uskladnění knih výměnného fondu regionu Kladno a souboru knih, který je určen profesionálním knihovnám Středočeského kraje. Sklad je čistší, vzdušnější, ale také přehlednější.
Učebna Přednášková místnost je určena k pořádání různých knihovnických akcí, jako jsou porady, přednášky, setkání knihovníků či menší semináře. Prostor mohou zdarma pro své knihovnické akce využívat všechny knihovny Středočeského kraje.

Depozitáře

Část knihovního fondu (starší a méně využívané knihy a časopisy) je umístěna v depozitářích mimo knihovnu – v bývalé škole na Dříni čp. 63, v pronajatých prostorách v ul. ČSA čp. 3235, na Sítné čp. 3106 a v ul. Ocelárenská.