Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » o knihovně » zaměstnanci

Organizační struktura a zaměstnanci

1. Útvar ředitele (ŘED)
Mgr. Ivona Kasalická (ředitelka) email: kasalicka@svkkl.cz tel: 312 813 137
1.1. Oddělení vnějších vztahů a redakce Čtenáře (VVČ)
Jitka Hrušková (vztahy s veřejností) email: hruskova@svkkl.cz tel: 312 813 112
PhDr. Jaroslav Císař (šéfredaktor) email: ctenar@svkkl.cz tel: 312 813 154
PhDr. Pavla Vlková (redaktorka) email: ctenar.vlkova@svkkl.cz tel: 312 813 138
1.1.1. Sekretariát ředitele (SEK)
Jitka Vaňatová email: library@svkkl.cz tel: 312 813 111
1.2. Oddělení automatizace a IT (IT)
Ing. Eva Recmanová (vedoucí, systémová knihovnice) email: recmanova@svkkl.cz tel: 312 813 156
Andrej Chalupník email: chalupnik@svkkl.cz tel: 312 813 139
Jan Hochman email: hochman@svkkl.cz tel: 312 813 139
1.2.1. Digitalizační pracoviště
Vladislava Burantová email: burantova@svkkl.cz tel: 312 813 164
Diana Kessnerová email: kessnerova@svkkl.cz tel: 312 813 164
2. Odbor služeb (OS)
PhDr. Ivana Feldmanová (vedoucí) email: feldmanova@svkkl.cz tel: 312 813 115
2.1. Oddělení půjčovny literatury (PL)
Mgr. Martin Burian (vedoucí) email: burian@svkkl.cz tel: 312 813 123
Rostislav Blecha
tel: 312 813 123
Kateřina Jurčovská tel: 312 813 123
Věra Češpivová tel: 312 813 123
Ludmila Hrnčířová email: hrncirova@svkkl.cz tel: 312 813 123 / 147
Petra Krejchová tel: 312 813 123
Anna Vajtová tel: 312 813 170
2.1.1. Úsek meziknihovních služeb (MVS)
Silvia Matějková email: mvs@svkkl.cz tel: 312 813 158 / 123
2.2. Oddělení informační služby a registrace (ISR)
PhDr. Ivana Feldmanová (vedoucí) email: feldmanova@svkkl.cz tel: 312 813 115
PhDr. Jakub Pavlík (zástupce vedoucí odboru) email: pavlik@svkkl.cz tel: 312 813 162
Mgr. Hana Mikulenková email: mikulenkova@svkkl.cz tel: 312 813 157
Bc. Tereza Garamszegi email: spatenkova@svkkl.cz tel: 312 813 157
Petra Hodanová email: hodanova@svkkl.cz tel: 312 813 131
Alena Malečková email: maleckova@svkkl.cz tel: 312 813 131
Jaroslav Volf email: volf@svkkl.cz tel: 312 813 122 / 159
2.3. Oddělení studovny (STU)
Ilias Popovský (vedoucí) email: popovsky@svkkl.cz tel: 312 813 159
Tomáš Landsinger email: landsinger@svkkl.cz tel: 312 813 123 / 147
Jitka Tučková email: tuckova@svkkl.cz tel: 312 813 113 / 171
3. Odbor doplňování a zpracování fondu (DZF)
Mgr. Veronika Ježková (vedoucí) email: jezkova@svkkl.cz tel: 312 813 125
3.1. Oddělení doplňování fondu (DF)
Jana Hermanová (vedoucí, zástupkyně vedoucí odboru) email: hermanova@svkkl.cz tel: 312 813 117
Michal Chvorinov email: chvorinov@svkkl.cz tel: 312 813 143
Alena Chámová email: chamova@svkkl.cz tel: 312 813 124
Jiřina Kadeřábková email: kaderabkova@svkkl.cz tel: 312 813 124
Bc. Jitka Slavíková email: slavikova@svkkl.cz tel: 312 813 143
3.2. Oddělení zpracování fondu (ZF)
Miroslava Nováková (vedoucí) email: novakova@svkkl.cz tel: 312 813 118
Jana Kolísková email: koliskova@svkkl.cz tel: 312 813 142
Věra Kudrová email: kudrova@svkkl.cz tel: 312 813 118
Věra Neumannová email: neumannova@svkkl.cz tel: 312 813 116
Jitka Volfová email: volfova@svkkl.cz tel: 312 813 118
3.3. Oddělení doplňování a zpracování seriálů (SE)
Mgr. Alena Vávrová (vedoucí) email: vavrova@svkkl.cz tel: 312 813 120
Milena Kulhánková email: kulhankova@svkkl.cz tel: 312 813 120
Iveta Vachalcová tel: 312 813 163
3.4. Oddělení regionální bibliografie (RB)
Mgr. Veronika Ježková (vedoucí a koordinátorka digitalizace) email: jezkova@svkkl.cz tel: 312 813 125
Hana Minksová email: minksova@svkkl.cz tel: 312 813 148
Jana Šerhaklová email: serhaklova@svkkl.cz tel: 312 813 127
4. Odbor správy fondu (SF)
Renata Fridrichová (vedoucí) email: fridrichova@svkkl.cz tel: 312 813 140
4.1. Oddělení správy a ochrany fondu (SOF)
Renata Fridrichová (vedoucí) email: fridrichova@svkkl.cz tel: 312 813 140
Petra Hodanová email: hodanova@svkkl.cz tel: 312 813 131
Hana Pospíšilová email: hana.pospisilova@svkkl.cz tel: 312 813 140
Ing. Jaroslava Pospíšilová email: pospisilovaj@svkkl.cz tel: 601 553 212
PhDr. Vladimíra Švorcová email: svorcova@svkkl.cz tel: 312 813 133
4.2. Oddělení knihařské dílny (KD)
PhDr. Vladimíra Švorcová (vedoucí) email: svorcova@svkkl.cz tel: 312 813 133
Ing. Jaroslava Pospíšilová email: pospisilovaj@svkkl.cz tel: 601 553 212
Marie Šandová email: sandova@svkkl.cz tel: 601 553 212
5. Odbor Krajské knihovnické centrum (KKC)
PhDr. Radek Liška (vedoucí) email: liska@svkkl.cz tel: 721 284 079
5.1. Oddělení krajského centra (RFK)
PhDr. Radek Liška (vedoucí) email: liska@svkkl.cz tel: 721 284 079
Mgr. Jana Štulcová email: stulcova@svkkl.cz tel: 312 813 161
Mgr. Ladislava Cukrová email: cukrova@svkkl.cz tel: 723 934 178
Helena Jetmarová Ratajová email: ratajova@svkkl.cz tel: 606 068 047
Bc. Eva Šenfeldová email: senfeldova@svkkl.cz tel: 721 632 373
František Veselý email: vesely@svkkl.cz tel: 312 813 134 / 121
5.2. Oddělení služeb knihovnám v regionu Kladno (RFR)
Hana Matějčková (vedoucí) email: matejckova@svkkl.cz tel: 607 079 149
Zuzana Kantová email: kantova@svkkl.cz tel: 601 131 096
Vladimíra Dörflerová email: dorflerova@svkkl.cz tel: 601 553 213
Mgr. Eva Petermanová email: petermanova@svkkl.cz tel: 601 553 211
6. Technickoekonomický odbor (TE)
Ing. Ivana Škutová (vedoucí, zástupkyně ředitele) email: skutova@svkkl.cz tel: 312 813 129
6.1. Ekonomické a personální oddělení (EP)
Ing. Ivana Škutová (vedoucí) email: skutova@svkkl.cz tel: 312 813 129
Bc. Iva Dubecká email: dubecka@svkkl.cz tel: 312 813 161
Ing. Jitka Poupová email: poupova@svkkl.cz tel: 312 813 146
Lenka Radkovičová email: radkovicova@svkkl.cz tel: 312 813 114
Mgr. Jana Štulcová email: stulcova@svkkl.cz tel: 312 813 161
6.2. Oddělení hospodářské správy (HS)
Ing. Bohumil Paul (vedoucí) email: paul@svkkl.cz tel: 312 813 121
Zdeňka Bílová
Eva Šmatláková tel: 312 813 135
Josef Jindra tel: 312 813 134
Darina Vlková
Jitka Veltruská
Miloslava Čermáková
Jan Polívka
Václava Suchá email: satna@svkkl.cz tel: 312 813 135
František Veselý email: vesely@svkkl.cz tel: 312 813 134 / 121