Hlavní obsah stránky

Organizační struktura

1. Ředitelka (ŘED)

Mgr. Ivona Kasalická
ředitelka

1.1. Sekretariát a vnější vztahy (PR)

Jitka Vaňatová
asistentka ředitele
Jitka Hrušková
vztahy s veřejností

1.2. Redakce časopisu Čtenář (RČ)

PhDr. Jaroslav Císař
šéfredaktor
PhDr. Pavla Vlková
redaktorka

1.3. Automatizace IT (IT)

Jan Hochman
systémový knihovník
Andrej Chalupník

1.4. Útvar technickoekonomického náměstka (TE)

Ing. Ivana Škutová
vedoucí Útvaru Technickoekonomického náměstka, zástupkyně ředitele
1.4.1.1. Ekonomické a personální oddělení (EP)
Ing. Ivana Škutová
vedoucí Ekonomického a personálního oddělení
Bc. Iva Dubecká
Ing. Jitka Poupová
Lenka Radkovičová
Mgr. Jana Štulcová
1.4.1.2. Oddělení hospodářské správy (HS)
Ing. Bohumil Paul
vedoucí Oddělení hospodářské správy
email: paul@svkkl.cz
Zdeňka Bílová
Miloslava Čermáková
Josef Jindra
Jan Polívka
Jitka Veltruská
František Veselý
Darina Vlková

1.5. Útvar náměstka pro hlavní činnost (HČ)

Ing. Eva Recmanová
vedoucí Útvaru náměstka pro hlavní činnost

1.5.1. Odbor služeb (OS)

PhDr. Ivana Feldmanová
vedoucí Odboru služeb
1.5.1.1. Oddělení půjčovny a pracoviště meziknihovních služeb (PMVS)
Mgr. Martin Burian
vedoucí Oddělení půjčovny literatury
Rostislav Blecha
Věra Češpivová
Ludmila Hrnčířová
Kateřina Jurčovská
Lucie Kolínská
Petra Krejchová
Silvia Matějková
email: mvs@svkkl.cz
Bc. Jitka Sochůrková
1.5.1.2. Oddělení informační služby, registrace a šatna (ISRŠ)
PhDr. Ivana Feldmanová
vedoucí Oddělení informační služby a registrace
PhDr. Jakub Pavlík
zástupce vedoucí Odboru služeb
Petra Hodanová
Bc. Tereza Garamszegi
Alena Malečková
Mgr. Hana Mikulenková
Václava Suchá
Eva Šmatláková
Jaroslav Volf
email: volf@svkkl.cz
1.5.1.3. Oddělení studovny (STU)
Ilias Popovský
vedoucí Oddělení studovny
Tomáš Landsinger
Jitka Tučková
Anna Vajtová

1.5.2. Odbor doplňování a zpracování fondu (DZF)

Mgr. Veronika Ježková
vedoucí Odboru doplňování a zpracování fondu
1.5.2.1. Oddělení doplňování fondu (DF)
Jana Hermanová
vedoucí Oddělení doplňování fondu, zástupkyně vedoucí Odboru doplňování a zpracování fondu
Alena Chámová
Michal Chvorinov
Jiřina Kadeřábková
Bc. Jitka Slavíková
1.5.2.2. Oddělení zpracování fondu (ZF)
Miroslava Nováková
vedoucí Oddělení zpracování fondu
Jana Kolísková
Věra Kudrová
Věra Neumannová
Jitka Volfová
1.5.2.3. Oddělení doplňování a zpracování seriálů (SE)
Mgr. Alena Vávrová
vedoucí Oddělení doplňování a zpracování seriálů
Milena Kulhánková
Iveta Vachalcová
1.5.2.4. Oddělení bibliografie a digitalizační pracoviště (BDP)
Mgr. Veronika Ježková
vedoucí Oddělení regionální bibliografie, koordinátorka digitalizace
Hana Minksová
Jana Šerhaklová
Vladislava Burantová
pracovnice skenovací linky
Diana Kessnerová
pracovnice skenovací linky

1.5.3. Odbor správy fondu (SF)

Renata Fridrichová
vedoucí Odboru správy fondu
1.5.3.1. Oddělení ochrany a správy fondu a pracoviště knihařské dílny (OSFKD)
Renata Fridrichová
vedoucí Odboru správy fondu
PhDr. Vladimíra Švorcová
vedoucí pracoviště knihařské dílny
Petra Hodanová
Ing. Jaroslava Pospíšilová
Hana Pospíšilová
Marie Šandová

1.6.1. Odbor krajského knihovnického centra (KKC)

PhDr. Radek Liška
vedoucí Odboru Krajské knihovnické centrum
1.6.1.1. Oddělení krajského centra (RFK)
PhDr. Radek Liška
vedoucí
Mgr. Ladislava Cukrová
Helena Jetmarová Ratajová
Bc. Eva Šenfeldová
Mgr. Jana Štulcová
František Veselý
1.6.1.2. Oddělení služeb knihovnám v regionu Kladno (RFR)
Hana Matějčková
vedoucí Oddělení služeb knihovnám v regionu Kladno
Vladimíra Dörflerová
Zuzana Kantová
Mgr. Eva Petermanová