Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » pro knihovny » adresáře knihoven » další knihovny

Městské muzeum a knihovna Čáslav

Zřizovatel:Město Čáslav
Okres:Kutná Hora
Adresa:Čáslav 286 01, Husova 291
  
Typ knihovny:Profesionální
Detašované pracoviště/pobočka: 
Druh knihovny:základní se specializovaným knihovním fondem
Číslo knihovny v evidenci MK ČR:4001/2003
Sigla:KHE503
Odp. osoba:PhDr. Drahomíra Nováková
Telefon:327 312 207
E-mail:novakova@cmuz.cz
Web:http://www.cmuz.cz/Muzeum/index.htm
Zaměření knihovny:literatura regionální