Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

otevírací doba
pondělí 09:00 - 18:00
úterý 08:00 - 18:00
středa zavřeno
čtvrtek 09:00 - 19:00
pátek 09:00 - 18:00
sobota 09:00 - 12:00
neděle, svátky zavřeno

kontakty

ústředna
tel: 312 813 111
gsm: 777 804 901
email: library@svkkl.cz
dat. schránka: xu9w62t

ičo: 00069892

další kontakty

bankovní spojení

číslo účtu:
274341910/0300
Nejsme plátci DPH.

Ptejte se knihovny

Validační místo mojeID

Nová stránka na FB. Líbí se vám?

 

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » pro knihovny » aktuální informace

Aktuální informace

Vyhlášení soutěže Nadace knihoven 2017 – na podporu studijních cest do zahraničních knihoven v roce 2017. Více informací zde.

Magnesia Litera 2017 – vyhlášen další ročník udělování výročních knižních cen. Více informací zde.

Biblioweb 2017 – SKIP vyhlašuje již osmnáctý ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky. Více informací zde.

Březen - měsíc čtenářů 2017 – SKIP vyhlašuje již osmý ročník této celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti. Více informací zde.

"Suk – čteme všichni 2016" – již 24. ročník ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v uplynulém roce. Vyplněné anketní lístky můžete posílat do 28. března 2017. Více informací zde.

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2016/2017 – SKIP ČR vyhlašuje již devátý ročník tohoto projektu na podporu čtenářské gramotnosti. Více informací zde.

Kamarádka knihovna 2016 – Klub dětských knihoven SKIP vyhlašuje 6. ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro děti v ČR. Více informací zde.

Zápis z jednání pracovní skupiny pro SK ČR

Mezinárodní norma pro výstavbu a rekonstrukce knihoven – 3715 - TNI ISO/TR 11219 - Informace a dokumentace - Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design. Norma je k dispozici v knihovnách, které mají zakoupenu licenci na zpřístupnění norem, nebo si ji lze koupit.

Přijímání darů v knihovnách – od 1.1.2015 jsou knižní dary osvobozeny od daně z příjmu, kdy nabývá účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela, publikovaná pod č. 267/2014 Sb., přináší pro knihovny (muzea apod.) zřizované obcemi a kraji podstatnou změnu: zavádí pro obce a kraje (jako právnické osoby - územní samosprávné celky) osvobození od daně z příjmu právnických osob ve vztahu k bezúplatnému nabytí majetku, který bude obcí či krajem použit pro účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, například pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu nebo kultury. Musí však uplatnit osvobození od daně u příslušného finančního úřadu.

Rovný přístup. Standard handicap friendly – Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. Elektronickou verzi publikace si můžete stáhnout zde.

Metodické opory k informačnímu vzdělávání – možnost stáhnout sylabus zde.

Výměnné soubory pro profesionální knihovny SK - od letošního roku mají profesionální knihovny možnost vybírat si konkrétní tituly knih z fondu určenému právě jim. Návod na jejich výběr naleznete na http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/metodicke-dokumenty/. Více informací na liska@svkkl.cz.

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury vyhlásilo Vyzvu k podání žádostí o grant v programové oblasti č. 16 „Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví“ (tzv. Norské fondy). Více informací naleznete zde.

Databanka vzdělávacích programů KDK SKIP ČR - určená pro inspiraci knihovníkům všech typů knihoven.

Produkty Microsoft pro knihovny z projektu TechSoup – od 1. listopadu se knihovny mohou znovu registrovat do programu TechSoup. Knihovny mohou získat zvýhodněný software v rámci dárcovského programu TechSoup.

Bezplatné připojení k internetu pro knihovny - občanské sdružení Internet pro všechny nabízí knihovnám bezplatné připojení k internetu. Vyzývá starostky, starosty, ředitelky, ředitele a další odpovědné pracovníky, aby se v případě potřeby řešení připojení knihovny k internetu ozvali. Více informací na http://www.internetprovsechny.cz/internet-do-knihoven-je-mrtev-at-zije-internet-pro-knihovny/ nebo na http://www.internetprovsechny.cz/knihovny/.

Evidence a adresář knihoven evidovaných Ministerstvem kultury ČR

Informace k evidenci knihoven od 1.1.2008