Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » pro knihovny » legislativní dokumenty » evidence knihoven

Evidence knihoven

Ministerstvo kultury ČR podle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) vede evidenci knihoven České republiky, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby. Databáze je volně přístupným informačním systémem.

Hlavní výhody zapsání knihoven do této evidence:

  1. evidované knihovny mají možnost žádat dotaci z peněžních prostředků státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu podle zvláštního zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (§ 15 knihovního zákona)
  2. evidované knihovny mohou při revizi knihovních fondů využít výjimky ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (§ 16 knihovního zákona)
  3. evidované knihovny mají právo využívat meziknihovních služeb, zasílat žádosti o výpůjčku dokumentů do jiných knihoven
  4. za evidované knihovny sjednává Národní knihovna ČR smlouvy s ochrannými autorskými organizacemi, zastupuje knihovny systému knihoven při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl. (zákon č. 121/2000 Sb.) (§ 9 knihovního zákona)

Všechny informace potřebné k podání žádosti pro zápis do evidence knihoven najdete na stránce Národní knihovny ČR.

Na stránce Ministerstva kultury ČR můžete volně nahlédnout do zmíněné Databáze knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby.