Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

otevírací doba
pondělí 09:00 - 18:00
úterý 08:00 - 18:00
středa zavřeno
čtvrtek 09:00 - 19:00
pátek 09:00 - 18:00
sobota 09:00 - 12:00
neděle, svátky zavřeno
kontakty

ústředna
tel: 312 813 111
gsm: 777 804 901
email: library@svkkl.cz
dat. schránka: xu9w62t

ičo: 00069892

další kontakty

bankovní spojení

číslo účtu:
274341910/0300
Nejsme plátci DPH.

Ptejte se knihovny

Validační místo mojeID

Nová stránka na FB. Líbí se vám?

 

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » pro knihovny » meziknihovní služby

Meziknihovní výpůjční služba

Kontakt: Silvia Matějková mvs@svkkl.cz, 312 813 158, 721 285 377

Výpůjčky dokumentů lze objednávat prostřednictvím elektronického katalogu po přihlášení do Konta uživatele, případně využít objednávkový formulář.

Ceník:

Úhrada nákladů na dopravu knihovního dokumentu v oblasti meziknihovních výpůjčních služeb:

 1. Registrovaným knihovnám budou účtovány skutečné náklady na poštovné. Balné se neúčtuje.
 2. Neregistrovaným knihovnám bude účtováno poštovné a balné na základě uzavřené smlouvy v plné výši.

Náklady na dopravu, tj. poštovné, budeme knihovnám fakturovat pololetně. Výjimkou je částka do 100,- Kč včetně, která bude fakturována na konci kalendářního roku.

Dokumenty je možné vyzvedávat i vracet osobně. V tomto případě samozřejmě nebudou žádné poplatky účtovány.

Meziknihovní reprografické služby

Kontakt: Silvia Matějková mvs@svkkl.cz, 312 813 158, 721 285 377

K objednání kopie dokumentu lze využít objednávkový formulář nebo e-mailovou adresu mvs@svkkl.cz.

Ceník:

 • černobílá kopie nebo tisk A4 2,- Kč
 • černobílá kopie nebo tisk A3 4,- Kč
 • barevná kopie nebo tisk A4 12,- Kč
 • barevná kopie nebo tisk A3 24,- Kč

Náklady na zhotovení rozmnoženin budeme účtovat knihovnám pololetně. Výjimkou je částka do 100,- Kč včetně, která bude fakturována na konci kalendářního roku.

Ztráta nebo poškození vypůjčeného dokumentu

Žádající knihovna je povinna bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození vypůjčeného dokumentu a ve lhůtě stanovené SVK v Kladně nahradit škodu

 1. stejným vydáním
 2. stejným titulem jiného vydání
 3. fotokopií
 4. uhrazením ceny fotokopie
 5. finanční částkou ve výši, kterou stanoví knihovna
 6. dohodou s knihovnou o jiné náhradě (např. dokumentem, který SVK v Kladně určí)

Ceník:

 • vlastní náhrada a manipulační poplatek 40,- Kč
 • úhrada knihovnického a knihařského zpracování při poškození nebo ztrátě dokumentu 100,- Kč
 • náhrada za poškození dokumentu, které nebrání jeho dalšímu použití a je nevratného rozsahu 50,- Kč
 • náhrada za poškození dokumentu, které nebrání jeho dalšímu použití a je malého rozsahu 30,- Kč