Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

otevírací doba
pondělí 09:00 - 18:00
úterý 08:00 - 18:00
středa zavřeno
čtvrtek 09:00 - 19:00
pátek 09:00 - 18:00
sobota 09:00 - 12:00
neděle, svátky zavřeno
kontakty

ústředna
tel: 312 813 111
gsm: 777 804 901
email: library@svkkl.cz
dat. schránka: xu9w62t

ičo: 00069892

další kontakty

bankovní spojení

číslo účtu:
274341910/0300
Nejsme plátci DPH.

Ptejte se knihovny

Validační místo mojeID

Nová stránka na FB. Líbí se vám?

 

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » pro knihovny » odkazy

Odkazy


Kulturní instituce a sdružení

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna

Knihovna Národního muzea

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Sdružení knihoven ČR (SDRUK)

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)

Klub dětských knihoven
nejpočetnější odborná sekce SKIPu, která se zabývá různorodými aktivitami souvisejícími s dětským čtenářem

Kamarádka knihovna
soutěž o nejlepší knihovnu pro děti (oddělení pro děti ve veřejné knihovně)

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius (SKAT)

Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

Libri prohibiti
knihovna samizdatové a exilové literatury

Ústav informačních studií a knihovnictví v Praze

Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Multikulturní centrum Praha
je občanské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa

Obec spisovatelů
dobrovolná profesní organizace českých a moravských spisovatelů, literárních vědců a kritiků

Český PEN klub
je součástí samostatných světových společenství PEN s ústředím v Londýně, cílem klubu je především svoboda vyjadřování,
svoboda slova a svobodný život člověka

Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze

British Council Czech Republic

Cervantesův institut v Praze

Francouzský institut v Praze

Goethe institut Tschechien

Italský kulturní institut Praha

Polský institut v Praze

Slovenský institut v Praze


Knihovnické a čtenářské portály

Portál o českých knihovnách
informacce o českých knihovnách, jejich fondech, informačních zdrojích, poskytovaných službách...

Knihovnictví a informační věda (KIV)
oborová brána, která je určena zejména pro zabezpečení informačních potřeb knihovníků a informačních pracovníků, učitelů a studentů oboru
Knihovnictví a informační věda

Jednotná informační brána (JIB)
portál umožňuje uživatelům využívat různé české a zahraniční zdroje, jako katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze atd.

Oborová brána Umění a architektura (ART)
umožňuje přístup k informačním českým a zahraničním zdrojům z oblasti umění a architektury a řady příbuzných oborů

Oborová brána Musica (MUS)
poskytuje jednotný přístup k informačním zdrojům v oblasti hudby a hudební vědy

Oborová brána Technika (TECH)
klade si za cíl mapovat informační zdroje z oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd, nabízí uživateli možnost prohledávat
různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, databáze, odborně zaměřené portály)

MEDVIK (Medicínská virtuální knihovna)
portál, který provozuje Národní lékařská knihovna a který zpřístupňuje vědecké zdravotnické informace z řady
zdravotnických knihoven ČR

The European Library
portál, který nabízí přístup k řadě mezinárodních informačních zdrojů

Elektronické studijní texty (Ústav informačních studií a knihovnictví)

Celé Česko čte dětem
cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné,
organizační a promoční činnosti

Centrum pro školní knihovny
portál, který provozuje Pedagogická knihovna J. A. Komenského a který je určen zejména pracovníkům školních knihoven

Portál české literatury
tento vícejazyčný webový portál je určen především k propagaci české literatury v zahraničí a klade si za cíl postupně zpřístupňovat
informace o autorech mladší a nejmladší generace

Portál knihy
najdete zde informace o novinkách a dění v knižní kultuře, knihy si zde můžete i zakoupit; můžete zde nalézt také týdeník Knihy,
který vychází od roku 1991 a který informuje o novinkách na knižním trhu

Almanach labyrint
poměrně obsáhlý zdroj informací o knižním trhu

iliteratura.cz
portál, který informuje o literatuře domácí i zahraniční

citarny.cz
multimediální portál, který propaguje dobré knihy od prvního čtení až po výběry pro studenty a informuje o všech pozitivních aktivitách
kolem čtenářství, vzniká zde obsáhlá databáze informací, převážně o české dětské literatuře a o zkušenostech s prací s dětmi
a mládeží v oblasti knižní kultury v České republice i ve světě

knihovnice.cz
literární server s informacemi a recenzemi o knihách

spisovatelé.cz
portál, který obsahuje informace o spisovatelích domácích i zahraničních od starověku po současnost

Fantasy planet
internetový portál, který informuje o knihách, spisovatelích atd. v oblasti fantasy


Periodika

Bulletin SKIP

Čtenář

Ikaros

Knihovna plus

Místní kultura

Veřejná správa

Knihovnický Zpravodaj Vysočina

Lékařská knihovna


Ostatní

Evidence a adresář knihoven evidovaných Ministerstvem kultury ČR

Šablona webu pro malé knihovny (Knihovna města Hradce Králové)
jednoduchý systém pro vytváření www stránek knihoven v obcích do cca 1500 obyvatel, obsluhovatelný knihovníky
se základními znalostmi informačních technologií

Web pro knihovny (Regionální knihovna Karviná)
další možnost jak si nechat pro knihovnu vytvořit jednoduchou www stránku

Webovky.knihovna.cz
projekt vznikl na začátku roku 2010 za spolupráce Oddělení knihovnictví Moravské zemské knihovny v Brně a Kabinetu informačních studií a knihovnictví MU v Brně. V současné době je jeho tvůrčím týmem skupina studentů knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

LANius
specializovaná softwarová firma zaměřující se výhradně na vývoj, servis a prodej knihovnických aplikací,
která vyvinula knihovní systém Clavius

KP-SYS
firma, která dodává integrované automatizované knihovnické systémy KP-Win a KP-Win SQL

Microsoft Select
softwarové produkty Microsoft za výhodné ceny

Projekt na podporu četby Rosteme s knihou

Kopie obálek a anotací
knihovny, které jsou členy SKIP, mohou bezplatně pro své on-line katalogy přebírat za předpokladu dodržení všech zákonných
podmínek kopie obálek a anotací knih i dalších dokumentů z webových stránek spolupracujících firem