Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » pro knihovny » programy podpory » fond kultury a ...

Středočeský Fond kultury a obnovy památek

Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Odbor kultury a památkové péče administruje Středočeský fond kultury a obnovy památek. Středočeský fond kultury a obnovy památek většinou podporuje těchto pět oblastí: podpora obecních knihoven; podpora obnovy kulturních památek; podpora drobných památek; podpora kultury, historických akcí a slavností; podpora divadla.

V rámci fondu lze požádat pouze o jednu dotaci. V případě žádosti např. o dotaci z Podpory obecních knihoven již nelze pro daný rok podat žádost z dalších oblastí podpory téhož fondu. Stejně tak nelze podat dvě či více žádostí v rámci jedné oblasti podpory. Více informací naleznete na stránce http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/stredocesky-fond-kultury-a-obnovy-pamatek/.