Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » pro knihovny » programy podpory » projekt internetizace

Projekt internetizace knihoven (PIK)

Ke dni 28. 3. 2013 je Projekt internetizace knihoven definitivně ukončen. Dopis ministerstva ohledně ukončení tohoto projektu viz níže:

Ministerstvo kultury MKCRX005K0MN

Maltézské náměstí 471/1
118 11 Praha 1
č.j.: MK 4167/2013 OULK

Vážená paní starostko/vážený pane starosto,

ke dni 28.3. t.r. pozbude účinnosti smlouva mezi společností Telefónica Czech Republic, a. s., a Ministerstvem kultury, na jejímž základě jsou hrazeny poplatky za připojení Vaší knihovny k internetu v rámci tzv. Projektu internetizace knihoven, k němuž se Vaše knihovna přihlásila na základě průzkumu, realizovaného Národní knihovnou ČR na podzim r. 2011.

Vzhledem ke sníženému objemu finančních prostředků, alokovaných v kapitole Ministerstva kultury na dotační programy, mj. též na podporu knihoven, bylo Ministerstvo kultury nuceno zvážit své priority. Do budoucna chce resort zaměřit svou finanční podporu na nadstandardní rozvojové projekty knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven. Zajištění připojení knihoven k internetu včetně jeho financování dnes již patří mezi standardní služby, resp. činnosti knihoven - stejně jako například doplňování knihovního fondu. Bude tedy po 28. 3. t. r. plně v kompetenci provozovatelů knihoven a Ministerstvo kultury se na realizaci a financování této činnosti včetně související administrativy po tomto datu již podílet nebude. O této skutečnosti byl z naší strany informován jak Svaz měst a obcí, tak Asociace krajů i vláda ČR.

Sdělujeme Vám tuto skutečnost s časovým předstihem, aby bylo možno z Vaší strany kontinuálně a v souladu s knihovním zákonem zajistit další poskytování této služby uživatelům Vaší knihovny. Věříme, že vzniklou situaci – vycházející z omezených rozpočtových možností Ministerstva kultury – vezmete s pochopením na vědomí a za metodické podpory krajské knihovny se Vám podaří zajistit vhodné řešení připojení Vaší knihovny k internetu.

S pozdravem

Mgr. Milan Němeček, Ph.D.
ředitel
odbor umění, literatury a knihoven
Ministerstvo kultury