Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

vzdělávání

Další možnosti vzdělávání knihovníků

STK
NKP
ÚISK

spolupracujeme s    

NEZISKOVKY
CMUD
LABYRINT

časopisy

Čtenář
Mistní kultura
Knihovna plus
U nás
Ikaros

Knihovnický zpravodaj Vysočina

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » pro knihovny » vzdělávání knihovníků

Vzdělávání pro knihovny ve Středočeském kraji


AKTUÁLNÍ NABÍDKA - PŘIHLÁŠKY

V rámci výkonu RF jsou knihovníkům nabízeny přednášky o současné literatuře – české i cizojazyčné, odborné oborové semináře, semináře o efektivní mezilidské komunikaci, praktické rukodělné semináře, kurzy knihovnického minima, neformální setkání knihovníků, porady se vzdělávacími bloky, exkurze na zajímavá pracoviště aj.


Kurzy počítačové gramotnosti

Pro rok 2016 byl vypracován projekt a podána žádost o dotaci do podprogramu VISK2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Bude-li dotace přidělena, uskuteční se kurzy počítačové gramotnosti s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Přehledný popis jednotlivých kurzů 2016


Statistika vzdělávacích akcí za rok 2015

typ vzdělávací akce počet akcí počet hodin obsloužených knihoven počet účastníků
Přednášky o jinojazyčné národní literatuře 2 6 20 44
Přednášky o české literatuře 2 6 30 59
Literatura pro děti 4 13 53 100
Informační vzdělávání dětí 1 6 8 13
Praktické rukodělné / výtvarné semináře 5 19 50 62
Kurzy knihovnického minima 1 20 13 17
Vzdělávání ředitelů a vedoucích knihoven 4 17 37 61
Odborné knihovnické semináře 6 20 112 187
Setkání knihovníků v MěK Sázava / Co knihovny dovedou 2 7 21 31
Bezpečnost v knihovnách a právní odpovědnost 1 5 23 35
Práce na PC (praktický kurz) 14 105 83 164
Kurzy počítačové gramotnosti  (VISK2) 2 15 8 19
Exkurze do Národního pedagogického muzea a knihovny 1 4 6 13
Celkem 45 243 464 805


Poznámky:

1. Uvádíme vzdělávací akce hrazené z rozpočtu Středočeského kraje v rámci výkonu regionálních funkcí RF - Krajská funkce, tedy i některé akce uskutečněné v pověřených knihovnách - MěK Benešov, MěK Kutná Hora, Knihovna města Mladá Boleslav, KJD Příbram.
2. Kurzy počítačové gramotnosti byly spolufinancovány z podprogramu Ministerstva kultury ČR - VISK2.

Studijní pomůcky pro knihovníky

Studijní materiály z přednášek a seminářů

Sci-fi a fantasy literatura
Současná německá literatura – 21.11.2016
Citační manažery – 9.11.2016
Jak správně citovat – 26.10.2016
Time Management – 1.6.2016
Současná severská literatura – 20.4.2016 (Mladá Boleslav)
Současná americká literatura – 18.4.2016
Porada profesionálních knihoven – 17.3.2016 (Praha) – zápis
Analýza uživatelských potřeb. Průzkumy spokojenosti – PhDr. Vít Richter, NK ČR
Dotazník spokojenosti uživatelů knihovny
Průzkum spokojenosti – děti a mládež
České děti jako čtenáři v roce 2013/2014 – PhDr. Vít Richter, NK ČR
Jak vzniká kniha – Jitka Babíčková, SVK Kladno
Scio – projekt Nový čtenář – nabídka knihovnám
Dětský čtenář v knihovně – 9.3.2016 (Kladno)
Vietnamská literatura – 30.11.2015 (Sylabus)
Knihovny.cz, centrální portál českých knihoven – 27.10.2015
Zpracování dokumentů podle RDA – 12.3.2015

Porada profesionálních knihoven - 2.3.2015
Přispívání do Souborného katalogu ČR (včetně změn souvisejících s RDA)
Seriály v Souborném katalogu ČR-2015
Současná česká próza – 12.1.2015
Současná slovenská literatura - 10.11.2014
Jak řídit, podporovat a hodnotit pracovní výkon - 20.10.2014
Zpracování dokumentů ve formátu MARC21 (RDA x AACR) - 16.10.2014
Strategický přístup k managementu knihoven - 19.5.2014
Současná severská literatura - 15.4.2014

Nový občanský zákoník a knihovny - 7.4.2014
Pedagogické minimum pro knihovníky
Průběh pedagogického procesu - 4. seminář - 30.4.2014
Velká kniha her
Cílové skupiny, práce se skupinou - 3. seminář - 23.4.2014
Osobnost pedagoga volného času - 2. seminář - 2.4.2014
Pedagogika volného času - 1. seminář - 12.3.2014
Porada ředitelů a vedoucích profesionálních knihoven SK - 12.2.2014
Knihovnické profese v NSP a NSK - přednáška Mgr. Houškové
Zápis z porady
Současná italská literatura - 3.2.2014 (výběrová bibliografie překladů do češtiny)
Současná literatura pro děti a mládež - 19.11.2013

Nejlepší knihy dětem (komentář)
Nejlepší knihy dětem (katalog)
Quo vadis, knihovno? - roadshow Koncepce rozvoje knihoven - 9.10.2013
Úvodní prezentace
Informační brožura Trendy českého knihovnictví (zkrácená a čitelnější verze Koncepce)
Prezentace k veřejným knihovnám v Nizozemsku
Příspěvek ve sborníku Knihovny současnosti - (s. 51-57)
Informační vzdělávání v knihovnách - 22.5.2013
Současná britská literatura - 6.5.2013
Porada profesionálních knihovníků Středočeského kraje - 21.3.2013
Vliv nových informačních technologií na činnost veřejných knihoven
Neformální setkání knihovníků ve Zruči nad Sázavou - 13.11.2012

Není malých knihoven... - Obecní knihovna v Žilině
Zúčastněné knihovny - odkazy na webové stránky
Severská literatura v českých překladech - 14.11.2012
Prezentace z přednášky
Stručný sylabus
Nepřizpůsobiví uživatelé knihoven - 23.5.2012
Metodické vyjádření k poskytování VKIS
Nepřizpůsobiví občané v Knihovně Václava Štecha Slaný
Desatero pro komunikaci
Literatura zemí Blízkého Východu a Severní Afriky - 21.5.2012
Granty a nadace - porada profesionálních knihoven - 11.4.2012
Rumunská a moldavská literatura v českých překladech - 21.3.2012

Článková bibliografie - 14.3.2012

Současná česká literatura - 16.11.2011

Počátky dětského čtenářství s přihlédnutím k biblioterapii - 12.10.2011

Rómské děti v knihovně - 22.9.2011

Regionální funkce knihoven - 8.6.2011
Statistické vykazování činnosti knihoven - 8.6.2011
Přednáška v Knihovně Jana Drdy Příbram (o lektorovi) - 19.5.2011
Současná ruská literatura - seznam vydaných děl od roku 2000 - 4.11.2010
Marketing v knihovnách - 19.11.2009
Scifi literatura (československá) - 4.11.2009

Scifi literatura (přehled) - 4.11.2009

České drama a literatura v médiích posledního desetiletí - 19.10.2009

Diskuzní fórum středočeských knihovníků - 12.6.2009 (z porady profesionálních knihoven)

Knihovny a senioři - 12.6.2009 (z porady profesionálních knihoven)
Španělská literatura v českých překladech - 8.12.2008
Současná česká próza - 31.3.2008
Finská literatura v českých překladech - 5.12.2007
Nizozemská literatura v českých překladech - 5.12.2007
Právnické minimum pro vymahání pohledávek - 25.10.2006
Zákon o ochraně osobních údajů - 19.4.2006