Hlavní obsah stránky

Pro zdravotně znevýhodněné uživatele

Přístup do knihovny

 • Bezbariérový vstup je umístěn u zadního vchodu, který je přístupný přes dvůr za hlavní budovou.
 • V knihovně není k dispozici výtah. Rádi Vás obsloužíme v prostorách služeb v přízemí.
 • Pro nevidomé návštěvníky je k dispozici orientační zvukový majáček, který pomocí akustického hlášení usnadňuje nevidomým a slabozrakým osobám prostorovou orientaci a poskytuje věcnou informaci.
 • Klíč k bezbariérovému WC je k vyzvednutí v šatně.

Zvuková knihovna

Pro slabozraké a nevidomé uživatele

 • Fond Zvukové knihovny tvoří nahrávky literárních děl všech žánrů načtených profesionály mluveného slova a zvukové přepisy filmů.
 • Uživatelem Zvukové knihovny SVK se může stát pouze osoba se zrakovým či jiným zdravotním postižením, jež znesnadňuje či znemožňuje čtení knih v tištěné podobě nebo běžným způsobem. Tuto skutečnost je nutné doložit potvrzením odborného či praktického lékaře, předložením průkazu ZTP/P, případně potvrzením Tyflocentra, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR či jiné organizace pro nevidomé a slabozraké. K zřízení čtenářské legitimace potřebujete také platný občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií, v němž jsou potvrzeny údaje o trvalém či přechodném pobytu na území ČR. S dítětem mladším 15 let přijde poprvé do knihovny zákonný zástupce, který podepíše přihlášku.
 • Registrace všech uživatelů Zvukové knihovny je zdarma.
 • Více informací k registraci

Nabídka služeb

 • výpůjčky zvukových knih na CD ve formátu MP3
 • výpůjčky zvukový knih na magnetofonových kazetách
 • kopírování zvukových knih na paměťová média
 • půjčování flash disků
 • půjčování MP3 přehrávačů
 • možnost půjčení tištěného katalogu zvukových knih
 • donášková služba (Uživatelé z Kladna a blízkého okolí mohou využít naši donáškovou službu. Objednané dokumenty jim v dohodnutém čase zdarma přineseme až do místa bydliště.)
 • zásilková služba (Mimokladenským čtenářům nabízíme zasílání požadovaných titulů poštou. Zásilky jsou posílány jako slepecký tisk a jsou zdarma.)

Nabídka zvukových knih

Novinky zvukových knih k 13. 3. 2018
Novinky zvukových knih k 20. 3. 2018

Dokumenty a formuláře

Provozní řád Zvukové knihovny
Potvrzení lékaře
Přihláška pro imobilní čtenáře
Plná moc k zastupování
Základní informace pro čtenáře Zvukové knihovny

Napište nám

Kontakt

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno
Telefon: 601 553 219 nebo 603 103 223
E-mail: zvukovky@svkkl.cz