Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Středočeský kraj
Rychlá navigace:www.svkkl.cz » služby »

Meziknihovní služby v České republice

Meziknihovní služby jsou podle knihovního zákona souborem výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na místo jejich uložení. Jsou založeny na principu reciprocity, z něhož pro zúčastněné knihovny vyplývá povinnost poskytovat meziknihovní služby z vlastních knihovních fondů, jsou-li o ně požádány.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je zapojena do meziknihovních služeb v České republice jako knihovna, která:

 • poskytuje dokumenty a informace ze svého fondu pro potřebu uživatelů jiných knihoven
 • zajišťuje dokumenty a informace z fondu jiných knihoven pro potřebu vlastních uživatelů

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je krajským centrem meziknihovních služeb, které:

 • garantuje dostupnost domácí produkce dokumentů pro knihovny ve Středočeském kraji a dostupnost regionální produkce dokumentů pro knihovny v České republice.

Výpůjčky z fondu SVK v Kladně pro uživatele jiných knihoven

Fond:

 • odborná a populárně naučná literatura, učebnice, skripta, normy, mapy, atlasy, beletrie, literatura pro děti a mládež
 • zvukové nosiče (CD, kazety, gramofonové desky), „zvukové knihy“ (kazety s četbou pro nevidomé), videokazety, hudebniny (noty)
 • seriály – časopisy, noviny, sborníky
 • regionální literatura – knihy, kartografické dokumenty a seriály se vztahem k Středočeskému kraji

Způsob objednávky – vyžádání dokumentu:

 • žádankou z elektronického katalogu SVK vystaveného na internetu: žádající knihovna se zaeviduje jako uživatel v knihovním systému SVK a dohodne si heslo pro vytvoření žádanky a pro přístup do uživatelského konta; zaevidování a zaslání hesla může provést e-mailem případně telefonicky (312 813 158); způsob vyhledávání v katalogu a objednávání dokumentů viz služby on-line nebo nápověda v katalogu
 • jednorázovou objednávkou výpůjčky dokumentu z fondu SVK

Dokumenty jsou zapůjčovány zdarma, výpůjční lhůta je určena knihovním řádem Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Výpůjčky z fondu jiných knihoven pro uživatele SVK v Kladně

Středočeská vědecká knihovna v Kladně vyžádá v rámci meziknihovní výpůjční služby pro svého uživatele zapůjčení dokumentu z fondu jiné knihovny.

 • žádosti uživatelů o meziknihovní výpůjčku přijímá půjčovna literatury (1. patro hlavní budovy) nebo pracoviště registrace (přízemí)
 • dokument je uživateli půjčen za podmínek stanovených knihovnou, která dokument půjčila (absenční nebo prezenční studium, výpůjční lhůta, pokyny ke zhotovení kopie dokumentu, pokyny k vrácení dokumentu apod.)

Uživatel hradí náklady na dopravu. Pravidla pro využívání této služby stanoví knihovní řád Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Informační a reprografické meziknihovní služby

Meziknihovní služba může být poskytnuta také:

 • zjištěním a zasláním informací (např. o požadovaném dokumentu)
 • zasláním kopie dokumentu nebo jeho části – v tomto případě hradí koncový uživatel náklady na dopravu a náklady za kopii podle ceníku knihovny, která kopii zhotovila.

Pro objednání kopie dokumentu z fondu SVK v Kladně slouží objednávka kopie dokumentu z fondu SVK.

Kopie dokumentu z fondu SVK v Kladně může být pořízena a předána žádající knihovně také v elektronické podobě; žádající knihovna z ní pro koncového uživatele zhotoví tiskovou rozmnoženinu. Knihovny musí mít v tomto případě uzavřenou Smlouvu o využívání elektronických služeb.

Na poskytování a využívání reprografických kopií dokumentů, které mají charakter autorského díla, se vztahují ustanovení zákona 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Mezinárodní meziknihovní služby

Pokud nebyl zahraniční dokument nalezen ve fondech knihoven České republiky nebo pokud se jedná o dokument trvale nedostupný, ztracený apod., může Středočeská vědecká knihovna v Kladně vyžádat dokument v zahraniční knihovně, a to prostřednictvím některé z těchto českých knihoven:

 • Národní knihovna České republiky - národní centrum meziknihovních služeb
 • Státní technická knihovna
 • Národní lékařská knihovna
 • Knihovna Akademie věd České republiky
 • Moravská zemská knihovna v Brně
 • Vědecká knihovna v Olomouci

Kalendář akcí

23.11.2017 - 02.01.2018

Už to je F.orT.y - František Tomík

Už to je F.orT.y - František Tomík

Výstava užité grafiky a současné malby Františka Tomíka s názvem Už je to F.orT.y bude k vidění v Malé galerii od 23. 11. 2017 do 2. 1. 2018. Vernisáž proběhne 22. 11. 2017 od 17.30 hodin.

23.11.2017

Kolik barev má svět

Kolik barev má svět

Odpoledne se Zahradou začíná ve 14:00, asistenty knihovníků budou klienti Zahrady, poskytovatele sociálních služeb.
V rámci akce se od 16:30 můžete těšit na vystoupení divatelního souboru ČágoBélo Zahrada.

 

24.11.2017

Křest knihy Luďka Švorce

Křest knihy Luďka Švorce

Zveme Vás na setkání s Luďkem Švorcem u příležitosti křtu jeho nové knihy Povídková kuchařka starého rybáře 24.11. 2018 od 19.00 hodin.

04.12.2017 - 15.12.2017

Vánoční prodejní výstava 2017

Vánoční prodejní výstava 2017

Tradiční vánoční prodejní výstava výrobků mistrů lidové umělecké tvorby proběhne od 4. do 15. prosince 2017 v běžné otevírací době knihovny.

06.12.2017

Norské národní parky

Norské národní parky

Vydejte se s námi do země za Polárním kruhem v cestopisné přednášce Martina Pišťáka 6. 12. 2017 od 17.30 hodin ve studovně.

Probíhající akce

12.10.2017 - 21.11.2017

Krása skrytá v kameni

Krása skrytá v kameni

Zveme vás na výstavu pana Vojtěcha Záveského s názvem Krása skrytá v kameni. Výstava proběhne od 12. 10. do 21. 11. 2017. Vernisáž se koná 11. 10. 2017 od 17:30.