Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

otevírací doba
pondělí 09:00 - 18:00
úterý 08:00 - 18:00
středa zavřeno
čtvrtek 09:00 - 19:00
pátek 09:00 - 18:00
sobota 09:00 - 12:00
neděle, svátky zavřeno
kontakty

ústředna
tel: 312 813 111
gsm: 777 804 901
email: library@svkkl.cz
dat. schránka: xu9w62t

ičo: 00069892

další kontakty

bankovní spojení

číslo účtu:
274341910/0300
Nejsme plátci DPH.

Ptejte se knihovny

Validační místo mojeID

Nová stránka na FB. Líbí se vám?

 

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » služby » výpůjční služby » počet výpůjček

Počet vypůjčených dokumentů, výpůjční lhůta, rezervace dokumentu

a) Výpůjční lhůta je pevně stanovená doba, po kterou si uživatel může vypůjčit žádaný dokument a liší se podle typu dokumentu.

b) Celkem je možné vypůjčit si současně 20 dokumentů (z toho 5 zvukových nebo zvukově obrazových dokumentů a 15 ostatních typů dokumentů). Výpůjčky potvrzuje uživatel podpisem dokladu o výpůjčce.

c) Při vypůjčování je povinné si dokument prohlédnout, a je-li poškozen, ihned to ohlásit knihovníkovi. Poškozením se rozumí každé poškození, které významně snižuje hodnotu nebo možnost užití dokumentu, nikoliv běžné opotřebení odpovídající jeho stáří a povaze.

d) Prodloužení výpůjčky

  • Výpůjční lhůtu je možné 2x prodloužit o stejnou dobu, na kterou je dokument půjčen, a to nejdříve 7 dní před uplynutím výpůjční lhůty
  • Prodloužení provádí uživatel sám pomocí služby Konto, a nejpozději v poslední den výpůjční lhůty, případně požádá o prodloužení výpůjční lhůty knihovníka (možno i telefonicky nebo e-mailem). Požadavky na prodloužení jsou realizovány během otevírací doby SVK.
  • Prodloužení není prováděno automaticky při návštěvě uživatele.
  • Výpůjční lhůtu nelze prodloužit, pokud je dokument rezervován jiným uživatelem nebo pokud byla jeho výpůjční lhůta již 2x prodloužena.

Informace o výpůjčních lhůtách a prodloužení výpůjčky: Hlava V Výpůjční služby, čl. 10 Výpůjční lhůty

e) Rezervace dokumentu

  • Pokud je dokument vypůjčený jiným uživatelem, je možné si jej zarezervovat.
  • Žádá-li tentýž dokument více uživatelů, stanoví systém automaticky pořadí podle data, případně času vytvoření rezervace.
  • Jakmile je rezervovaný dokument vrácen a připraven k výpůjčce, je uživateli zasláno upozornění poštou, e-mailem nebo sms oznámení.
  • Za realizovanou rezervaci je stanoven manipulační poplatek (viz Ceník). Lhůta držení rezervace je deset dní od data návratu dokumentu, u zvukových nosičů 7 dní.

Informace o rezervaci dokumentu: Hlava V Výpůjční služby, čl. 11 Rezervace