Hlavní obsah stránky

Studijní materiály z přednášek a porad

2018

Kulturní rozmanitost v knihovnách - 8.3.2018
Implementace politika stárnutí na krajskou úroveň - 8.3.2018
Současná polská literatura – 17.1.2018 (Mladá Boleslav)

Starší studijní materiály

2017

Práce se seniory v knihovnách – 27.11.2017
Dopady nařízení GDPR v kontextu knihoven - 15.11.2017 (Praha)
Přístup Městské knihovny v Praze k nařízení GDPR – JUDr. Tereza Danielisová, MěK Praha
Stanovisko ÚOOÚ k použití fotografie, obrazového a zvukového záznamu fyzické osoby - PhDr. Miroslava Matoušová, ÚOOÚ
Společenská témata v literatuře pro mládež – 8.11.2017 (Mladá Boleslav)
Jak zvládat dlouhodobý stres v práci (manuál z přednášky) – 12.6.2017
Public Relations v malých knihovnách – 18.5.2017
Jak připravit projekt od A do Z – 26.4.2017 (Kladno)
Současná britská literatura – 20.3.2017
Sci-fi a fantasy literatura

2016

Současná německá literatura – 21.11.2016
Citační manažery – 9.11.2016
Jak správně citovat – 26.10.2016
Time Management – 1.6.2016
Současná severská literatura – 20.4.2016 (Mladá Boleslav)
Současná americká literatura – 18.4.2016
Porada profesionálních knihoven – 17.3.2016 (Praha) – zápis
Analýza uživatelských potřeb. Průzkumy spokojenosti – PhDr. Vít Richter, NK ČR
Dotazník spokojenosti uživatelů knihovny
Průzkum spokojenosti – děti a mládež
České děti jako čtenáři v roce 2013/2014 – PhDr. Vít Richter, NK ČR
Jak vzniká kniha – Jitka Babíčková, SVK Kladno
Scio – projekt Nový čtenář – nabídka knihovnám
Dětský čtenář v knihovně – 9.3.2016 (Kladno)

2015

Vietnamská literatura – 30.11.2015 (Sylabus)
Knihovny.cz, centrální portál českých knihoven – 27.10.2015
Zpracování dokumentů podle RDA – 12.3.2015
Porada profesionálních knihoven - 2.3.2015
Přispívání do Souborného katalogu ČR (včetně změn souvisejících s RDA)
Seriály v Souborném katalogu ČR-2015
Současná česká próza – 12.1.2015

2014

Současná slovenská literatura - 10.11.2014
Jak řídit, podporovat a hodnotit pracovní výkon - 20.10.2014
Zpracování dokumentů ve formátu MARC21 (RDA x AACR) - 16.10.2014
Strategický přístup k managementu knihoven - 19.5.2014
Současná severská literatura - 15.4.2014
Nový občanský zákoník a knihovny - 7.4.2014
Pedagogické minimum pro knihovníky
Průběh pedagogického procesu - 4. seminář - 30.4.2014
Velká kniha her
Cílové skupiny, práce se skupinou - 3. seminář - 23.4.2014
Osobnost pedagoga volného času - 2. seminář - 2.4.2014
Pedagogika volného času - 1. seminář - 12.3.2014
Porada ředitelů a vedoucích profesionálních knihoven SK - 12.2.2014
Knihovnické profese v NSP a NSK - přednáška Mgr. Houškové
Zápis z porady
Současná italská literatura - 3.2.2014 (výběrová bibliografie překladů do češtiny)

2013

Současná literatura pro děti a mládež - 19.11.2013
Nejlepší knihy dětem (komentář)
Nejlepší knihy dětem (katalog)
Quo vadis, knihovno? - roadshow Koncepce rozvoje knihoven - 9.10.2013
Úvodní prezentace
Informační brožura Trendy českého knihovnictví (zkrácená a čitelnější verze Koncepce)
Prezentace k veřejným knihovnám v Nizozemsku
Příspěvek ve sborníku Knihovny současnosti - (s. 51-57)
Informační vzdělávání v knihovnách - 22.5.2013
Současná britská literatura - 6.5.2013
Porada profesionálních knihovníků Středočeského kraje - 21.3.2013
Vliv nových informačních technologií na činnost veřejných knihoven

2012

Neformální setkání knihovníků ve Zruči nad Sázavou - 13.11.2012
Není malých knihoven... - Obecní knihovna v Žilině
Zúčastněné knihovny - odkazy na webové stránky
Severská literatura v českých překladech - 14.11.2012
Prezentace z přednášky
Stručný sylabus
Nepřizpůsobiví uživatelé knihoven - 23.5.2012
Metodické vyjádření k poskytování VKIS
Nepřizpůsobiví občané v Knihovně Václava Štecha Slaný
Desatero pro komunikaci
Literatura zemí Blízkého Východu a Severní Afriky - 21.5.2012
Granty a nadace - porada profesionálních knihoven - 11.4.2012
Rumunská a moldavská literatura v českých překladech - 21.3.2012
Článková bibliografie - 14.3.2012

2011

Současná česká literatura - 16.11.2011
Počátky dětského čtenářství s přihlédnutím k biblioterapii - 12.10.2011
Rómské děti v knihovně - 22.9.2011
Regionální funkce knihoven - 8.6.2011
Statistické vykazování činnosti knihoven - 8.6.2011
Přednáška v Knihovně Jana Drdy Příbram (o lektorovi) - 19.5.2011

2010

Současná ruská literatura - seznam vydaných děl od roku 2000 - 4.11.2010

2009

Marketing v knihovnách - 19.11.2009
Scifi literatura (československá) - 4.11.2009
Scifi literatura (přehled) - 4.11.2009
České drama a literatura v médiích posledního desetiletí - 19.10.2009
Diskuzní fórum středočeských knihovníků - 12.6.2009 (z porady profesionálních knihoven)
Knihovny a senioři - 12.6.2009 (z porady profesionálních knihoven)

2008

Španělská literatura v českých překladech - 8.12.2008
Současná česká próza - 31.3.2008

2007

Finská literatura v českých překladech - 5.12.2007
Nizozemská literatura v českých překladech - 5.12.2007

2006

Právnické minimum pro vymahání pohledávek - 25.10.2006
Zákon o ochraně osobních údajů - 19.4.2006