Hlavní obsah stránky

Upozornění pro předplatitele časopisu – Čtenář přechází na nové webové stránky!

Na dosavadní adrese http://ctenar.svkkl.cz/ najdete archiv čísel do února 2018. Na nové adrese http://www.svkkl.cz/ctenar najdete čísla ročníků 2018 a 2017, starší čísla budou postupně doplňována.

Zpřístupnění internetové verze časopisu na nových webových stránkách

Prosíme předplatitele časopisu Čtenář o vyplnění registračního a předplatného formuláře na: http://www.svkkl.cz/ctenar/registrace. Po kontrole údajů vám bude nová registrace potvrzena a přístup zprovozněn. Informaci o zpřístupnění obdržíte na mail uvedený při registraci.

S případnými dotazy se obracejte na redakci časopisu.

Pavla Vlková, mail: vlkova@svkkl.cz; tel. 312 813 138, mobil: 601 553 210

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: Mgr. Ivona Kasalická (předsedkyně), Mgr. Svatomíra Fojtová, Renata Fridrichová, Miloslav Linc, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

    Středočeský kraj               Ministerstvo kultury

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Aktuální číslo: Únor 2018

Redakce doporučuje:

VYSOKOŠKOLSKÉ KNIHOVNY
Současné trendy ve VŠ knihovnách v Evropě
Informační vzdělávání
Studijní program ÚISK

Koncepce národního systému analytické bibliografie
Nový seriál o světě literatury fantasy
Z. V. Tobolka

INSPIRACE
CodeWeek 2017
Knihovna Na Křižovatce – projekt studentů knihovnictví, architektury a designu

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 10/2017

CONTENTS – INHALT

Číslo 10/2017

TÉMA: Ochrana osobních údajů

Novela zákona o ochraně osobních údajů

Číslo 02/2018

ZE SVĚTA

Číslo 01/2016

ZUZANA HELINSKY SE HLÁSÍ ZE ŠVÉDSKA

Číslo 01/2016

PSALO SE JINDE