Hlavní obsah stránky

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

  •  Souhrnné výsledky průzkumu prostorového a technického vybavení knihoven
  •  Kolokvium bibliografů v Banské Bystrici
  •  Knihovny a senioři
  •  Nový knihovní zákon na Slovensku
  •  Spolupráce knihoven s Nadací Wikimedia
  •  Studium knihovnictví v Táboře

a další materiály.

Zavazuje nás a vážíme si toho, že jste našimi čtenáři.