Hlavní obsah stránky

NEUŠLO NÁM

Realita nebo jen „pokusný balónek“?

Na ruském webu Radia Svobody (www.svoboda.org/a/28231616.html/) byl publikován rozsáhlý komentář spisovatele Michaila Zolotonosova k chystanému sloučení dvou velkých ruských knihoven – Ruské státní knihovny v Moskvě (RGB, dříve nesla jméno V. I. Lenina) a Ruské národní knihovny v Petrohradě (RNB), které podle zprávy agentury REGNUM z 10. 1. 2017 probíhá v utajení. Autor uvádí, že takováto rozhodnutí obvykle pocházejí z ministerstva kultury, ale dané utajování je možná jen „pokusným balónkem“ očekávání protestní reakce veřejnosti na takovýto necitlivý barbarský krok. Ruský ministr kultury údajně poslal předsedovi vlády Ruské federace dopis o chystaném sloučení, ale ten se měl ztratit „neznámo kam“. Prvním signálem chystaného sloučení byla cesta ředitele RGB do RNB již v lednu 2016.

Sloučením obou institucí by došlo ke vzniku největší národní knihovny na světě s fondem o velikosti 30 mil. svazků a 1,5 mil. rukopisů a starých tisků. Zolotonosov to komentuje, že takováto gigantománie je vlastní totalitárním státům. Dále upozorňuje na skutečnost, že tento krok by si vyžádal i změny v legislativě; není rovněž jasné, jak by se v nové knihovnické instituci podělili o povinné výtisky. Rovněž by došlo k ohrožení budování digitální Národní elektronické knihovny (NEB). Chystané sloučení by mělo údajně snížit počet zaměstnanců o třetinu, většinou na úkor RNB.

zaznamenal: –JaC–

Březen – měsíc čtenářů

SKIP ČR vyhlásil osmý ročník akce Březen – měsíc čtenářů (BMČ). Logo BMČ si pro svou potřebu mohou knihovny stáhnout z goo.gl/YHQew. SKIP ČR pro tuto akci vydává i plakát (viz zadní strana obálky tohoto čísla), který si můžete vyzvednout v krajských knihovnách. Plakáty jsou rovněž ke stažení na webu SKIP ČR goo.gl/RNnpe.

Knihovny mohou své akce registrovat na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/brezen-mesic-ctenaru-2017. Pokud knihovna připravuje veřejné čtení, je třeba vyplnit formulář Hlášení o veřejném čtení v knihovně na http://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/hlaseni-o-uskutecneni-verejneho-cteni.

Veřejné knihovny budou v rámci BMČ opět oceňovat své Čtenáře roku. Základním kritériem bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak byl vykázán ve výpůjčním systému. Letošní novinkou je hledání nejlepší čtenářské BABIČKY. Každá přihlášená knihovna si vedle základního kritéria může podle své potřeby zvolit ještě další hlediska i pro svoji „čtenářskou babičku“!

zaznamenal: –JaC–

V rámci narozenin Wikipedie

V období 15. ledna – 3. února 2017 uskutečnila Wikimedia ČR kampaň pod názvem 1Lib1Ref. Jejím cílem bylo zdůraznit přirozené partnerství mezi hnutím Wikimedia a jeho největším projektem Wikipedií, která právě 15. ledna oslavila již své 16. narozeniny. V rámci kampaně knihovníci symbolicky obdarovávali Wikipedii v podobě přidávání referencí a vyzkoušeli si, jak jednoduché je Wikipedii editovat.

Knihovníci mohou samozřejmě přidávat reference i po skončení kampaně. Kdo by si v tom našel zálibu (a nemusí být pouze seniorem), doporučujeme zúčastnit se školení Jak učit seniory psát Wikipedii, které se uskuteční na jaře 2017. Informace ke kampani naleznete na cswp.cz/WP:1Lib1Ref, více informací vám poskytneme na knihovny@wikimedia.cz.

GABRIELA BOKOVÁ