Hlavní obsah stránky

INSPIRACE: Deskové hry do vědecké knihovny patří!

MONIKA ORAVOVÁ oravova@svkos.cz

JANA KRŮČKOVÁ kruckova@svkos.cz

Deskové (či jiné společenské) hry nejsou v českých knihovnách žádnou novinkou, dlouhodobě je nabízí především dětská oddělení městských knihoven. Rostoucí nabídka i popularita her však postupně vedla k jejich rozšíření i do fondů knihoven jiného typu. Jednou z těchto knihoven se zhruba před rokem stala i Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, tedy instituce, jež je primárně zaměřena na naučnou literaturu a jež poskytuje své služby uživatelům od 12 let. Cílem knihovny nebylo pouze deskové hry půjčovat, ale také jejich prostřednictvím obohatit nabídku vzdělávacích a kulturních akcí.

Půjčování deskových her

Půjčování deskových her bylo v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě (dále jen MSVK) zahájeno 1. března 2016. V první várce knihovna zakoupila dvacet her. Šlo především o klasiku typu šachy či dáma, ale také o Carcassone, Osadníky z Katanu, Českou hudbu, Timeline, 1989 – úsvit svobody a další. Voleny byly především vzdělávací hry určené pro všechny generace. Zakoupené hry jsme zahrnuli do knihovního fondu, to znamená, že získaly svá přírůstková čísla a byly zpracovány do online katalogu knihovny.

Již od počátku bylo rozhodnuto, že hry budou určeny jak k prezenčnímu, tak k absenčnímu půjčování. Výpůjční lhůta byla stanovena na 14 dní bez možnosti prodloužení, přičemž čtenář může mít najednou vypůjčeny tři hry. Nová služba si rychle našla své uživatele, a tak průběžně dokupujeme další hry, mnohdy již více specializované. Jako příklad lze uvést historickou hru o Karlu IV., hry určené k výuce cizích jazyků (angličtiny, němčiny, ruštiny a španělštiny) či oficiální hru Jaromíra Nohavici.

Deskové hry vybíráme na základě vlastních zkušeností, tipů od čtenářů, ale také podle žebříčků oblíbenosti her a hodnocení na herních webech. MSVK tak nabízí hry znalostní, logické, strategické, finanční, historické i kooperativní. Na konci října 2016 jsme měli ve fondu zahrnuto celkem 52 her. Pokud jde o využívání tohoto speciálního typu dokumentu, lze konstatovat, že nová nabídka přivedla do knihovny i nové uživatele. Za půl roku od zavedení této služby se uskutečnilo celkem 235 absenčních výpůjček.

Hry jako prostředek výuky cizích jazyků či dalších předmětů

Jak jsme již uvedly, záměrem knihovny nebylo pouze hry půjčovat, ale také je využívat při vzdělávacích akcích. Postupem času dokonce vykrystalizovaly zcela nové aktivity, jež mohla knihovna nabídnout. Studenti středních škol si tak místo klasické výuky mohou v knihovně procvičovat slovní zásobu při hraní anglické nebo německé verze hry Scrabble. K dispozici mají jazykové slovníky a se spornými slovy jim pomáhají pedagogové, kteří je do knihovny doprovázejí. Scrabble v angličtině si přišlo v letošním roce zahrát celkem 41 studentů, v němčině 58 studentů. Studenti obchodních akademií zase mohou trénovat své finanční dovednosti ve hře Monopoly nebo Cashflow.

Deskohraní

Kromě studentů středních škol si mohou pravidelně přijít zahrát do knihovny i ostatní zájemci. Jednou měsíčně s výjimkou letních prázdnin totiž MSVK pořádá Deskohraní – zábavné odpoledne pro všechny generace. Návštěvníci si mohou zvolit kteroukoliv z dostupných her v knihovně, popřípadě mohou donést i hry vlastní. Pro účastníky je vždy připraveno také drobné občerstvení. V roce 2016 se Deskohraní uskutečnilo celkem sedmkrát a zahrát si přišlo dohromady 81 návštěvníků.

Momentka z průběhu Deskohraní (Foto: Jana Krůčková) Studenti zkoušejí hry pro nevidomé (Foto: Jarmila Rončková)

Deskové hry pro nevidomé

Nenabízíme pouze běžné deskové hry, ale MSVK nově zakoupila také pět speciálních her určených pro zrakově handicapované uživatele. V České republice je distribuuje prodejna Tyflopomůcky, jejímž zřizovatelem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

Ve fondu knihovny máme nyní k dispozici tyto hry: Člověče, nezlob se, Pyramida, Qardo (obdoba běžného pexesa), Piškvorky a Domino. Fungují na stejném principu jako standardní verze, jen všechny hrací prvky a plochy jsou hmatově upraveny tak, aby je mohli rozeznávat i nevidomí hráči.

Půjčování deskových her pro nevidomé nabízíme ve spolupráci s ostravským Tyflocentrem. Jsou tedy určeny pouze zrakově znevýhodněným čtenářům, běžní uživatelé knihovny si je půjčit nemohou. V rámci exkurzí středních škol si však jejich studenti mohou vyzkoušet, jaké je to být nevidomý, a při použití klapek na oči si mohou mimo jiné zkusit zahrát také některou ze zmíněných her.

Závěr

Dosavadní zkušenosti knihovny potvrzují, že zpřístupňování deskových her má smysl i pro knihovny, pro které je prioritní jejich vzdělávací role. Nabídka her na trhu obsahuje tituly, jejichž prostřednictvím lze získat nové informace z různých oborů či se jazykově vzdělávat. Atraktivní služba navíc do vědecké knihovny přiláká nové čtenáře, kteří mohou posléze využívat i jiné z nabízených dokumentů a služeb.