Hlavní obsah stránky

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Setkávání na pomezí

MILENA KODÝMOVÁ m.kodymova@centrum.cz

Neobvyklé setkávání probíhá již hezkou řádku let na pomezí Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Nejlepší dětští čtenáři se vždy na přelomu května a června každého roku sjíždějí v jednom ze čtyř míst – buď v Kamenici nad Lipou, Nové Včelnici, Rodinově nebo Jarošově nad Nežárkou (výjimečně jsme také byli jedenkrát pozváni do městečka Žirovnice). Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby je spolu s knihovnicemi nedoprovázeli také starostové obcí.

Kteřípak vrstevníci našich dětí z celé republiky se mohou pochlubit tím, že starostové s nimi tráví volný čas? A není to jenom o tom, že jsou fyzicky přítomní. Jsou aktivními účastníky celého programu! Poslední takové setkání, již jedenácté, proběhlo koncem května 2016. Hostitelem tentokrát, ale v průběhu času již podruhé, byla naše jarošovská Pravdova knihovna. Jednak „byla na řadě“, ale měla k tomu i další významný důvod. V tomto roce si totiž připomínala 130. výročí své existence, navíc v čerstvě renovovaných prostorách! O to víc se k nám naši hosté těšili.

Kromě bohatého programu na ně čekal i narozeninový dort. Jeho úspěšnou likvidací bylo celé setkání zdárně zahájeno. Tematicky bylo zaměřeno na „život v rodové společnosti“. Proč zrovna bylo zvoleno toto téma, je jednoduché vysvětlit. Nápad byl inspirován příjmením našeho pana starosty, který se jmenuje Bohumil Rod. První část setkání se odehrála v prostorách knihovny. Matky rodu (knihovnice), stařešinové (starostové) i rodová drobotina Jestřábů, Krkavců, Rysů a Vlků (názvy rodů byly dány počátečními písmeny příslušných obcí), ti všichni museli prokázat postřeh, trpělivost a fantazii při plnění záludných úkolů, jako bylo např. vyhledávání a prezentování pozitivních (!) informací o jednotlivých rodových zvířatech v časopise Příroda nebo poslech a interpretace poznatků z textu Starých českých a moravských pověstí spisovatelky Aleny Ježkové, které jsme si jako dárek všichni odnesli ze setkání v Kamenici nad Lipou v předchozím roce.

Nejvíc jsme se ale pobavili při vymýšlení svých rodových jmen, některé nápady byly opravdu „vypečené“. Paměť i tělo si všichni (!) včetně starostů a knihovnic – na to u nás v Jarošově dbáme obzvláště – procvičili také v druhé části programu při zkoumání školní zahrady, která se od loňského roku může pyšnit certifikátem „přírodní“. Kromě poznávání stromů a soutěžního běžeckého slalomu mezi nimi jsme trénovali i odhad vzdálenosti či počtu přítomné zeleně. S prvotní nedůvěrou byl přijat úkol vytvořit totem rodu v podobě „živého obrazu“. Posléze však zaujal nejvíce a také pořádně „nakopl“ fantazii a kreativitu aktérů. Na zahradě si pak všichni za krásného (skoro letního) počasí nakonec užili ohně přátelství i opečených buřtů. Ani vybíjená na závěr některým ještě nestačila, a tak došlo i na spontánní kočkování a navazování nových dětských přátelství, než dospělí v zapadajícím slunci konečně zaveleli k odjezdu do svých domovů. Setkání se opět vydařilo a všichni se už těší na další v roce 2017, tentokrát v Rodinově.

Tohle vydařené setkání ale bylo pouze jednou z mnoha akcí, které nejen k připomenutí výše zmíněného 130. výročí svého trvání Pravdova knihovna uskutečnila. Bylo jich letos více než padesát a určeny byly všem věkovým kategoriím čtenářů i nečtenářů, prostě každému, kdo projevil zájem se společně s ostatními pobavit, rozšířit si znalosti o historii obce a o jiných oblastech, nebo třeba i přispět svojí „troškou do mlýna“ a potěšit ostatní svým umem a nadáním. Knihovna tak již dlouhá léta spojuje místní, ale mnohdy i přespolní, a naplňuje tak svoji komunitní funkci měrou více než vrchovatou.