Hlavní obsah stránky

KRONIKA: Vzpomínka na Aurelii Němcovou

ZUZANA BORNOVÁ okpb@opava.cz

Ve věku nedožitých 87 let zemřela PhDr. Aurelie Němcová (29. 12. 1929 Ostrava-Radvanice – 3. 11. 2016 Petřvald), osobnost moravskoslezského knihovnictví, zakládající členka SKIP a čestná členka Regionálního výboru SKIP 10. Vyrůstala v období války, studovala v době společenských a politických přeměn u nás, které nebylo vždy jednoduché. Ale obstála se ctí díky svému optimismu, houževnatosti a pracovitosti, zájmu o obor.

Aurelie Němcová se narodila v rodině obchodníka Diblíka jako druhé dítě po bratru Karlovi, profesionálním vojákovi, který byl prohlášen nezvěstným v 50. letech během válečných konfliktů (Maďarsko, Korea). Po Aurelii přišly na svět ještě čtyři další děti, tři sestry a bratr. Všem jejím sestrám je již přes 80 let a dosud jsou stále velmi aktivní. Dlouhověkost a práci ve prospěch společnosti mají sestry Diblíkovy zřejmě danou v genech.

Buržoazní původ jí znesnadnil vzdělání. Vysokou školu vystudovala až v 70. letech dálkově při zaměstnání (1973). Avšak středoškolské vzdělání ji velmi dobře připravilo do profesního života, zejména ve znalostech cizích jazyků (měla státní zkoušky z němčiny a angličtiny). Celý profesní život spojila s knihovnictvím, zejména s oblastí vědeckých, technických a ekonomických informací (VTEI), v letech 1948–1956 ve Vítkovických železárnách, a to v rámci útvaru technicko-ekonomických informací na úseku práce s uživatelem spojeného s bibliograficko-informační činností. Krátkou dobu také pracovala ve Státní vědecké knihovně v Ostravě, OKD a v letech 1967–1978 v Ústřední knihovně Vysoké školy báňské (VŠB) v Ostravě.

I v důchodu byla velmi aktivní. Vedla zahraniční korespondenci a tlumočila ve firmě, která vyvážela do ciziny pracovní oděvy. Krátce působila jako kustodka ve výstavní síni. Jako průvodkyně jedné cestovní kanceláře provázela po území ČR, SR a Rakouska turisty. V důchodu působila rovněž jako předsedkyně Klubu důchodců z bývalého odboru Automatizace řízení OKD, pro jehož členy pořádala kulturní a vzdělávací akce. Jako lektorka angličtiny zase pracovala pro Společnost přátel USA Česko-Americký klub, jehož byla členkou, stejně jako dlouhá léta aktivně působila v Českém svazu žen a v Červeném kříži. Aktivně se zapojovala do četných aktivit SKIP, zejména do akcí pořádaných pro seniory. Stále se velmi zajímala o rozvoj knihovnictví.

Paní Němcová také ráda sportovala, byla členkou Sokola Radvanice, milovala horskou turistiku a cestování. Rovněž cestování bylo její vášní. S rodinou tak poznala téměř celou Evropu. Jako správná knihovnice měla vždy na cestách nejnovější vydání bedekru a vedla cesty ostatních za poznáním. Řadu let měla předplatné do všech ostravských divadel a divadlu zůstala věrna i v důchodu. Kvůli pohnutým rodinným osudům byla silně fixována na svou rodinu, sourozence a hlavně na své dva syny a jejich rodiny. Dožila se i narození pravnuka.

Paní Aurélie Němcová nás vždy rozesmála svým humorem a nakazila svým celoživotním optimismem. Fascinovala nás svou elegancí i životním nadhledem. Byla to opravdová dáma, která dokázala i nepříjemné věci sdělit s velkým taktem a noblesou.