Hlavní obsah stránky

PSALO SE JINDE

Podklady jsou čerpány z databází Anopress a KKL.

Kořínková, Marcela a Zuzana Pacinová. Když vidím člověka, kterému jsem pomohla, má to pro mě smysl. Veřejná správa, 2016, 27(24), s. 10–11. ISSN 1213-6581.

Rozhovor s Martinou Kořínkovou, dětskou knihovnicí v Knihovně Kroměřížska o biblioterapii, významu této psychoterapeutické metody, získávání vědomostí i zkušeností, školení, „ordinačních hodinách“ biblioterapie v Knihovně Kroměřížska, získávání a doporučování vhodné literatury, organizaci kurzů pro jiné knihovny. Další příspěvek o bilioterapii viz Pacinová, Zuzana a Šárka Kašpárková. Biblioterapie pomáhá. Veřejná správa, 2016, 27(24), s. 9. ISSN 1213-6581.

7 knihoven roku 2016. Biblio: o knihách ze všech stran, 2016, 4(9)(11), s. 2. ISSN 2336-1921.

Příspěvek popisuje vítězné a oceněné knihovny za rok 2016. Představuje jejich fondy, služby, jejich uživatele, informuje o tom, za co svoje ocenění získaly. Ocenění předával ministr kultury Daniel Herman.

RICHTER, Vít a Vladana PILLEROVÁ. Máme tři druhy knihoven. Snažme se o to, aby jich co nejvíc bylo moderními osvětovými a kulturními centry. Moderní obec: odborný časopis pro veřejnou správu, 2016, 22(12), s. 56–57. ISSN 1211-0507.

Článek popisuje měnící se roli knihoven v dnešní společnosti. Věnuje se průzkumu provedenému Národní knihovnou ČR v květnu 2016, který se týká prostorového a technického vybavení veřejných knihoven. Poté seznamuje čtenáře s možnými způsoby rekonstrukce knihoven, řešením nedostatečného a nevyhovujícího prostoru, s bariérami v knihovnách, dále s interiéry knihoven a jejich technickým vybavením. Článek doplňuje tabulka a graf.

DRECHSLEROVÁ, Lenka. Lidé neřeší, kdy mohou do knihovny přijít, otevřeno je osm hodin denně. Veřejná správa, 2016, 27(25–26), s. 32–33. ISSN 1213-6581.

Rozhovor s vedoucí Obecní knihovny v Rapotíně Lenkou Drechslerovou o ocenění, které knihovna v roce 2016 získala, dále o samotném provozu knihovny, otevírací době (40 hodin týdně!), zaměstnancích, nákupu knih, akcích pro děti, o činnosti informačního centra, které je spojeno přímo s knihovnou. Další rozhovor o knihovně v Rapotíně viz ŽERNÍČEK, Pavel a Zuzana PACINOVÁ. Veřejná správa, 2016, 27(25–26), s. 30 až 31. ISSN 1213-6581

KUBÍČKOVÁ, Klára. Zahoďte Babičku! Víkend Dnes, 2016, č. 50, s. 4. ISSN 1210-1168.

Autorka v článku analyzuje předpoklady vzniku dětského čtenářství, jeho počátky a jednotlivé fáze. Všímá si předčítání a jeho úlohy při vzniku dětského čtenářství. Poté popisuje doporučenou četbu (dříve povinnou četbu), rozdíly mezi čtením doma a čtením ve škole. Věnuje se motivaci dětí a mládeže ke čtení, v závěru předkládá pozitivní dopady čtenářství na budoucí život člověka. Pro svůj článek čerpá informace mimo jiné z průzkumu dětského čtenářství od Ireny Prázové (České děti jako čtenáři, nakladatelství Host) a Jiřího Trávníčka.

KALOUSKOVÁ, Jana a Jiří TRÁVNÍČEK. Národní knihovna trpí nestabilní personální politikou. Literární noviny, 2016, č. 12, s. 3. ISSN 1210-0021.

Rozhovor s Janou Kalouskovou, ředitelkou Městské knihovny v Ústí nad Orlicí, o dvaceti pěti letech v ředitelské funkci, o službách knihovny, transformaci knihovny z okresní knihovny na knihovnu městskou, změnách financování knihovny, službách, čtenářích a akcích této instituce. Dále se článek věnuje oslabené personální politice Národní knihovny České republiky a dopadům tohoto negativního jevu na činnost knihoven v České republice.

HONUS, Aleš. Požár knihovny vyvolal vlnu solidarity. Právo – severní Morava a Slezsko, č. 264(20161111), s. 10. ISSN 1211-2119.

Článek popisuje solidaritu s Městskou knihovnou v Novém Jičíně, kde požár v říjnu loňského roku zničil část knihovního fondu oddělení pro dospělé, včetně vybavení knihovny. Větší škodu způsobil popílek než oheň samotný.

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ