Hlavní obsah stránky

NEUŠLO NÁM

Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ve spolupráci se SKIP ČR vyhlásil u příležitosti Dne ochrany osobních údajů (28. ledna) XI. ročník soutěže pro děti a mládež s názvem, jež je použitý v titulku. Lze soutěžit i kolektivně, a tak se mohou přidat také celé třídy, školní družiny a kluby, knihovny, střediska volného času a další dětské kolektivy. Soutěž je určena všem odvážným, kteří rádi kreslí, malují, nebo pracují s grafickými programy, aby se zamysleli nad tím, kdo nebo co by jim mohlo pomoci s ochranou soukromí. Podle propozic „se fantazii meze nekladou“. Je to zkrátka výzva k vytvoření maskota pro ochranu soukromí. Ti, co se zapojí, mohou za svého ochránce zvolit zvíře, věc, ale i bytosti čistě fantaskní.

Pro ty, kteří raději přemýšlejí s propiskou v ruce, u klávesnice, nebo s kamerou, je vymyšlený jiný, ale o nic méně snadný úkol. Měli by sepsat úvahu, povídku, scénář nebo natočit video a vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tajemstvím a soukromím a jak případné rozdíly přiblížit třeba mladším dětem.

Uzávěrka soutěže je 30. dubna 2017, do té doby mohou soutěžící ve dvou věkových kategoriích: 7–13 let14–18 let (s uvedením svého jména, adresy a věku) zaslat své příspěvky buď elektronicky na e-mailovou adresu soutez@uoou.cz (soubory do velikosti 9 MB), anebo poštou na adresu Úřadu pro ochranu osobních údajů, oddělení tiskové, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (obálku označit heslem „Soukromí“). Pro ty, které odborná porota vybere jako nejlepší, bude připravena speciální odměna při slavnostním předávání cen. Aktuální informace o soutěži jsou průběžně k dispozici na webových stránkách ÚOOÚ (www.uoou.cz v rubrice Pro mládež).

Jak vyrůstám s knihou

V rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou vyhlásila společnost Svět knihy literární soutěž na téma uvedené v titulku. Soutěžící mají za úkol na max. jednu stranu formátu A4 popsat svůj příběh, jak je ovlivnila jejich oblíbená kniha, jakouzkušenost díky ní získali a co nového se naučili; zkrátka jak s knihou „povyrostli“.

Soutěž je určena pro tři věkové kategorie: 1. první stupeň základních škol, 2. druhý stupeň základních škol, 3. střední školy. Uzávěrka pro zasílání příspěvků je 31. března 2017, do té doby mohou soutěžící (s uvedením své věkové kategorie, jména, adresy, příp. třídy a adresy školy, e-mailu a telefonu) zaslat své příspěvky buď elektronicky na e-mailovou adresu soutez@rostemesknihou.cz, anebo poštou na adresu Svět knihy, s. r. o., Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2 (obálku označit heslem „Rosteme17“). Autoři zasláním svého příspěvku souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách kampaně Rosteme s knihou.

Došlé příspěvky vyhodnotí odborná porota a prvních deset autorů prací v každé kategorii bude odměněno zajímavými cenami. Slavnostní vyhlášení proběhne na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2017 v pátek 12. května od 11:00 hodin v sále Rosteme s knihou. Koordinátorky soutěže: Barbora Pavlovská, Jana Chalupová (721 234 642, 224 498 464, 603 439 943). Více informací naleznete na www.rostemesknihou.cz a na www.svetknihy.cz.

zaznamenal: –JaC–