Hlavní obsah stránky

PEL MEL

Ve dnech 19. 1.–15. 2. 2017 publikovala Mladá fronta DNES pod názvem Jak naučit děti správně číst 24dílný seriál na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti dětí. Obsahoval osvědčené rady, jak správně porozumět textu, jeho shrnutí a vysvětlení a také cvičení. Doplňkem této rubriky bylo i vydání speciální týdenní přílohy Povinná četba (19.–25. 1.) s výběrem 60 základních děl literatury pro děti a mládež.

Od 1. 2. 2017 se ujala řízení Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem Mgr. Jana Linhartová, která v této funkci vystřídala dlouholetého ředitele Ing. Aleše Brožka.

Dne 16. 3. 2017 vkročí už do svého druhého desetiletí akce Velký knižní čtvrtek, která je určena k mediální podpoře prodeje knižních novinek. Letos bylo vybráno 15 titulů knih různých žánrů. Nechybí mezi nimi velké romány, životopisy známých osobností, eseje, literatura faktu nebo detektivky. Někteří autoři se pak se svými čtenáři sejdou v Městské knihovně v Praze (16. 3.) a v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (23. 3.).

Už pošesté se letos celosvětově konala dobrovolnická akce Mezinárodní den darování knih (International Book Giving Day). Připadá na 14. 2., kdy je i svátek sv. Valentýna. Akce, která se poprvé uskutečnila v roce 2012, je zaměřená zejména na děti. Cílem je rozvíjet jejich zájem o knihy. Knihu můžete darovat dítěti ve svém okolí, do dětských domovů, nemocničních oddělení, nízkoprahových zařízení nebo do knihovny, věnovat ji na dobročinné účely, a to knihu novou i použitou. Více informací o průběhu akce v zahraničí naleznete na https://bookgivingday.com/.

vybral: –JaC–