Hlavní obsah stránky

ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Před sto lety začala v Berlínské státní knihovně vznikat významná sbírka exlibris. Knihovna v té době přebírala velké sbírky knih a na základě exlibris se dala dohledat provenience a předchozí vlastníci vzácných knižních kolekcí. Významnou roli tato označení hrála také v období restitucí knižních sbírek v nedávné minulosti, kdy státní knihovna musela i na základě označení exlibris vydat vzácné knihy původním majitelům. Exlibris slouží také badatelům, kteří mohou sledovat migraci starých tisků a rukopisů po historických knihovnách a majitelích. O zmapování exlibris ve státní knihovně se velmi zasadil Axel von Harnack, který cíleně oslovoval významné osobnosti z řad šlechty, církve a uměleckých kruhů a knihy s jejich exlibris nakupoval po stovkách. Velké akvizice knih s významnými exlibris získala německá Státní knihovna díky systematickým nákupům z významných antikvariátů. Na tvorbě exlibris se podíleli nejvýznamnější umělci a pro uživatele je k dispozici abecední katalog, který vytvořili v letech 1941–1945 dva francouzští archiváři, kteří v berlínské knihovně pracovali. Po druhé světové válce byla sbírka významně doplněna akvizicemi soukromých sbírek německých osobností a v současné době čítá přes 50 000 kusů.

(Bibliotheks Magazin – Jahrgang 11, Ausgabe 33, Nr. 3/Oktober 2016, s.41–45)

Knihovna dánské technické univerzity v městě Lyngby řeší problematiku budování tzv. Smart library – inteligentní knihovny. Univerzita v Lyngby existuje více než 200 let a je jednou z předních technických univerzit v Evropě. Její knihovna se podílí na tvorbě dat přispívajících k výzkumu univerzity a shromažďuje údaje, které pak využívá k analýze chování uživatelů – cílem je poskytnout lepší individuální servis. Knihovna se v oblasti smart libraryzaměřuje na čtyři prvky. Prvním je vytváření co nejlepšího individuálního studijního prostředí. Každý student by měl být např. schopen přizpůsobit si osvětlení a teplotu ve studijní místnosti. Dále chce být živou laboratoří, kde si studenti a pedagogové budou zkoušet nové technologie. Třetím prvkem je tvorba prostoru, který pedagogům a studentům poskytne technologické hřiště pro reálnou výuku a inovace, čtvrtým získání ekonomické soběstačnosti, nalezení ekologicky šetrných řešení, která povedou k úspoře energií (tyto úspory pomohou financovat další prvky). Knihovna bude mít nainstalované nové lampy se senzory, které poskytnou údaje o chování uživatelů a které knihovna dále využije pro zlepšení svých služeb. Senzory vytvoří z knihovny živoucí laboratoř. Bude zde probíhat průzkum v oblasti vnitřního prostředí (teplota, vlhkost vzduchu, výzkum prašnosti prostředí). V konceptu inteligentní knihovny bude využita také bezkontaktní technologie (např. Bluetooth) pro registraci a odesílání informací uživatelům. Lze ji také využít jako vodítko k orientaci uživatele v knihovním fondu.

(Scandinavian Library Quarterly – Volume 49, No. 4/2016, s. 18–20)

Slovenská národní knihovna nabízí několik přístupů k elektronickým knihám. První nabídkou jsou elektronické čtečky s možností stažení elektronické knihy a vypůjčení domů (po složení kauce). O tuto službu ovšem není v SNK zájem – uživatelé preferují svá vlastní zařízení – chtějí v nich mít i svůj e-mail, přístup na web, na sociální sítě a v neposlední řadě i elektronické knihy. E-knihy zakoupené od EBSCO IS jsou přístupné online na platformě EBSCOhost a poskytují mnoho výhod. SNK zakoupila 416 titulů převážně z vydavatelství Karolinum a z vydavatelství Masarykovy univerzity. Další tituly jsou od různých renomovaných vydavatelů. Nákupem těchto sbírek získala SNK 3456 volně přístupných e-knih. Uživatelé mají také možnost prostřednictvím Katalogu digitální knihovny využívat zdigitalizované dokumenty. Tyto tituly jsou ovšem přístupné pouze pro registrované uživatele a jen v prostorách knihovny. Přístup k e-knihám je možný v prostorách knihovny na počítači nebo prostřednictvím Wi-Fi. SNK nabízí i vzdálený přístup do elektronických informačních zdrojů včetně e-knih prostřednictvím software NAVIGA. Zaměřuje se především na výpůjčky e-knih vědecké a studijní literatury. Vzácné a unikátní sbírky SNK se postupně digitalizují a zpřístupňují veřejnosti v digitální formě.

(Knižnica – Ročník 17, číslo 3/2016, s. 39–43)

Připravil ROMAN GIEBISCH