Hlavní obsah stránky

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

Annual report 2014: IFLA – the global voice of libraries. [Výroční zpráva 2014: IFLA – globální hlas knihoven.] IFLA Headquarters. Hague: IFLA Headquarters, 2015. 20 stran: barevné ilustrace.

ISBN 978-90-77897-70-6

Kpb 9.906/B

Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku: sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře. K vydání připravili Renáta Modráková a Tomáš Klimek. Praha: Národní knihovna České republiky, 2016. 222 stran: mapy.

ISBN 978-80-7050-670-7

Krb 40.460

GÖTTKER, Susanne. Literaturversorgung in Deutschland: von den Sondersammelgebieten zu den Fachinformationsdiensten: eine Analyse. [Knihovnické služby v Německu: ze speciálních sbírek ke specializovaným informačním službám: analýza.] Wiesbaden: Dinges & Frick, 2016. 224 stran: ilustrace, tabulky.

ISBN 978-3-934997-77-6

Kga 40.409

MAGIDOVÁ, Marija. Pod znakom katalogov i materialov k…: V. N. Tukalevskij i russkaja kniga za rubežom 1918–1936 gg. [Pod znakem katalogů a materiálů: V. N. Tukalevskij a ruská kniha v zahraničí 1918–1936.] Sankt-Peterburg: Symposium; Praha: Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2016. 798 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh: ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile.

ISBN 978-5-89091-484-2 (Symposium)

ISBN 978-80-7050-668-4 (Národní knihovna ČR)

Krb 40.458

Automatizace knihovnické a informační činnosti

FIALOVÁ, Eva. Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí. Praha: Leges, 2016. 230 stran. Praktik.

ISBN 978-80-7502-150-2

Aaab 40.423

HAFNER, Joseph a Diane KOEN, eds. Space and collections earning their keep: transformation, technologies, retooling. [Prostor a sbírky vydělávající na živobytí: transformace, technologie, vybavení.] Berlin; Boston: De Gruyter Saur, 2016. vi, 209 stran: barevné ilustrace. IFLA publications, vol. 175.

ISBN 978-3-11-046197-8

Aaa 40.483

Organizace knihovních fondů

CDA 2016: formátové výzvy LTP: zborník príspevkov z 1. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archiválii. Zostavovateľka Lucia Kelemenová. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016. 101 stran.

ISBN 978-80-89303-51-9

Ol 9.907/B

McILWAINE, Ia. The universal decimal classification: a guide to its use. [Mezinárodní desetinné třídění. Průvodce.] Revised edition. Hague: UDC Consortium, 2007. vi, 278 stran.

ISBN 978-90-806152-3-6

Ofa 40.216

POLANKA, Sue, ed. E-content in libraries: marketplace perspectives. [E-obsah v knihovně: tržní perspektivy.] Chicago: ALA TechSource, 2015. 34 stran: ilustrace. Library technology reports: expert guides to library systems and services, vol. 51, no. 8.

ISBN 978-0-8389-5977-0

Oaagb 40.360

Sítě knihoven

Bibliotheca Antiqua 2016: sborník z 25. konference, 9.–10. listopadu 2016, Olomouc. Editoři Rostislav Krušinský, Tereza Vintrová. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci; Praha: Sdružení knihoven ČR, 2016. 143 stran: ilustrace, faksimile.

ISBN 978-80-7053-315-4 (Vědecká knihovna v Olomouci)

ISBN 978-80-86249-79-7 (Sdružení knihoven ČR)

Ti 40.485

Výroční zpráva Krajské knihovny v Pardubicích, příspěvkové organizace Pardubického kraje, za rok 2015. Zpracovala Libuše Adamová na základě podkladů odborných a ekonomických oddělení. Pardubice: Krajská knihovna v Pardubicích, 2016. 49 listů: barevné ilustrace, grafy, tabulky.

ISBN 978-80- 86934-33-4

Tec 9.868/B

Služby knihoven

CALLISON, Camille, Loriene ROY a Gretchen Alice LeCHEMINANT, eds. Indigenous notions of ownership and libraries, archives and museums. [Původní názory na vlastnictví a knihovny, archivy a muzea.] Berlin; Boston: De Gruyter Saur, 2016. vii, 376 stran: ilustrace. IFLA publications, vol. 166.

ISBN 978-3-11-036299-2

Scc 40.484

Připravila MONIKA HRUŠKOVÁ